Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 57 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 57

Voorgesteld 8 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de MER Lelystad Airport naar de Europese Commissie te sturen voor een oordeel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Krol

Laçin