Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van de Staten-Generaal 2019

35000 IIA 4 VERSLAG

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 4

Vastgesteld 28 september 2018

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van onderhavig wetsvoorstel, heeft geen aanleiding gevonden tot het maken van opmerkingen of het stellen van vragen. De commissie acht hiermee de openbare behandeling voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Ziengs

De waarnemend griffier van de commissie,
Hendrickx