Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

16. Regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post

In deze bijlage zijn de mutaties van de regeerakkoordmiddelen op de aanvullende post tot en met Miljoenennota en de nieuwe stand bij Miljoenennota opgenomen. De toelichtingen bij de mutaties op de aanvullende post staan in de Verticale Toelichting aanvullende post.

In tabel 1 zijn alle mutaties weergegeven. De mutaties betreffen overhevelingen naar begrotingen en kasschuiven. Daar waar witregels staan, hebben geen mutaties plaatsgevonden. Daar waar een 0 in de reeksen staat, is de mutatie kleiner dan 0,5 mln.

De stand van de reserveringen Regeerakkoord op de aanvullende post bij Miljoenennota zijn zichtbaar in tabel 2. Daar waar witregels staan, zijn de middelen Regeerakkoord reeds uitgekeerd. Daar waar een 0 in de reeksen staat is de stand kleiner dan 0,5 mln.

Tabel 1: mutaties Regeerakkoordmiddelen aanvullende post (in mln. euro)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

 

Nr.

Mutaties t.o.v. Startnota

– 4.051

– 4.374

– 3.979

– 3.434

– 3.358

– 2.884

Begroting

                 
 

Openbaar bestuur

             

A3

Belastingdienst

 

– 48

– 119

     

FIN

A3

Kasschuif Belastingdienst

– 25

   

25

     
                 
 

Veiligheid

             

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

– 100

– 160

– 162

– 162

– 162

– 162

JenV

B5

Kasschuif politie

       

24

– 24

 

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

– 15

         

JenV

B7

Extra capaciteit strafrechtketen

– 5

         

JenV

B8

Cybersecurity (bovenop 26 mln. structureel Miljoenennota)

– 3

– 35

– 42

– 49

– 49

– 49

AZ, JenV, BZK,

IenW, EZK, BZ

B9

Contraterrorisme

– 8

– 13

– 13

– 13

– 13

– 13

JenV

B10

Ondermijnende criminaliteit

– 5

– 3

– 3

– 3

– 3

– 3

JenV

B12

Kasschuif ondermijningsbestrijdingsfonds

– 100

100

         

B13

Terugdringen recidive

– 10

– 15

– 20

– 20

– 20

– 20

JenV

B14

Experimenten regulering wietteelt

– 1

         

JenV

B14

Kasschuif experimenten wietteelt

0

0

         

B15

Voorkomen vechtscheidingen

– 2

– 3

       

JenV

B16

Vrijwilligerswerk gedetineerden

– 1

– 1

– 1

– 1

– 1

– 1

JenV

B17

Regionaal Uitstapprogramma Prostituees

– 2

– 3

– 3

– 3

– 3

– 3

JenV

                 
 

Defensie

             

C18

Ondersteuning krijgsmacht

– 300

– 300

– 350

– 400

– 400

– 400

Def

C19

Investeringen modernisering krijgsmacht

– 475

– 725

– 775

– 825

– 825

– 825

Def

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

– 125

– 65

– 165

– 165

– 165

– 165

Def

C21

Kustwacht Caribisch Gebied

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

– 10

Def

                 
 

Bereikbaarheid

             

D22

Kasschuif Infrastructuurfonds

43

– 23

– 19

       

D22

Verhoging Infrastructuurfonds

– 543

– 977

– 481

– 100

– 100

– 100

IenW

                 
 

Milieu

             

E23

Envelop klimaat

– 300

         

BZK, IenW,

EZK, LNV, VWS

E25

Kasschuif Natuur en waterkwaliteit

 

– 20

3

17

     

E25

Natuur en waterkwaliteit

– 50

– 105

– 63

– 17

   

IenW, EZK

                 
 

Landbouw

             

F28

Capaciteit NVWA – overheveling art. 55.2

6

8

5

6

     

F28

Kasschuif Capaciteit NVWA

– 6

1

5

       

F28

Capaciteit NVWA

 

– 9

– 5

– 5

– 5

– 5

EZK, VWS

F29

Kasschuif cofinanciering fonds warme sanering varkenshouderij

– 100

– 34

84

40

10

   

F30

Kasschuif fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

– 25

 

25

       

F31

Kasschuif cofinanciering innovatie visserij

– 5

   

5

     
                 
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

             

G32

Kasschuif voor- en vroegschoolse educatie

40

– 40

         

G32

Voor- en vroegschoolse educatie

– 40

– 130

– 170

– 170

– 170

– 170

OCW

G33

Kasschuif aanpak werkdruk primair onderwijs

98

82

– 68

– 112

     

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs

– 108

– 257

– 257

– 257

– 257

– 257

OCW

G35

Kasschuif kwaliteit technisch onderwijs vmbo

– 10

– 30

20

20

     

G35

Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

– 40

– 70

– 120

– 120

– 100

– 100

OCW

G36

Kasschuif fundamenteel onderzoek

– 5

5

       

OCW

G36

Fundamenteel onderzoek

– 95

– 155

– 200

– 200

– 200

– 200

OCW

G37

Toegepast onderzoek innovatie

– 100

– 150

– 200

– 200

– 200

– 200

OCW, EZK

G38

Kasschuif onderzoeksinfrastructuur

– 5

5

         

G38

Onderzoeksinfrastructuur

– 45

– 55

       

OCW

G39

Kasschuif maatschappelijke diensttijd

– 19

19

         

G39

Maatschappelijke diensttijd

– 6

– 19

       

VWS

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

– 25

– 48

– 52

– 52

– 51

– 51

OCW

G41

Nederlandse scholen in het buitenland

– 3

– 3

– 3

– 3

– 3

– 3

OCW

G42

Media/onderzoeksjournalistiek

– 5

         

OCW

G43

Kasschuif intensivering erfgoed en monumenten

– 50

40

10

       

G43

Intensivering erfgoed en monumenten

– 100

– 101

– 60

– 25

   

OCW, BZK

G44

Aanpak laaggeletterdheid

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

– 5

OCW

G45

Onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor talentrijke kinderen

– 15

– 30

– 30

– 30

– 30

– 30

OCW

G48

Terugdraaien taakstelling groen onderwijs

 

– 9

– 13

– 14

– 13

– 12

OCW

                 
 

Zorg

             

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

– 10

– 10

– 6

     

VWS

H59

Kasschuif preventiemaatregelen

– 27

7

7

9

2

1

 

H59

Preventiemaatregelen

– 23

– 16

– 16

– 14

– 12

– 12

VWS

H60

Transformatiegelden jeugd

– 18

– 18

– 18

     

VWS

H61

Waardig ouder worden

– 50

– 50

– 50

– 30

– 30

– 30

VWS

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

– 15

– 15

– 15

– 10

   

VWS

H63

Kasschuif veilig opgroeien

– 2

1

   

1

   

H63

Veilig opgroeien

– 3

– 7

– 6

– 6

– 5

– 2

VWS

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

– 2

– 2

– 2

– 2

– 1

 

VWS

H65

Belonen van uitkomsten

– 10

– 15

– 15

– 12

– 9

 

VWS

H68

Kasschuif sport

– 5

2

2

1

     

H68

Sport

– 15

– 27

– 27

– 26

– 25

– 25

VWS

H69

Q-koorts

– 3

– 3

– 3

     

VWS

H70

Kasschuif experimenten regulering wietteelt

0

0

         

H70

Experimenten regulering wietteelt

– 1

         

VWS

 

BTW-sportvoorziening

 

– 241

– 241

– 241

– 241

– 241

VWS

                 
 

Sociale Zekerheid

             

I80

Meer face-to-face UWV voor Werkloosheid

 

– 40

– 40

– 40

– 40

– 40

SZW

I81

Meer face-to-face UWV voor Arbeidsongeschiktheid

 

– 30

– 30

– 30

– 30

– 30

SZW

I89

Extra budget voor Inspectie SZW: intensivering handhaving en fraudebestrijding

– 13

– 25

– 31

– 38

– 50

– 50

SZW

I92

Bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

– 30

– 25

– 25

     

SZW

I93

Taalles bij integratie

 

– 50

– 60

– 70

– 70

– 70

SZW

                 
 

Overdrachten bedrijven

             

J101

Kasschuif eigen vermogen Invest NL

– 470

       

470

 
                 
 

Internationale samenwerking

             

K103

Intensivering OS/ODA

– 400

– 300

– 200

– 100

   

BHOS

K104

Buitenlands diplomatiek netwerk

– 10

– 20

– 30

– 40

– 40

– 40

BZ

                 
 

Overige uitgaven

             

L105

Kasschuif reservering regionale knelpunten

– 53

– 86

117

70

– 49

   

L105

Reservering regionale knelpunten

– 180

– 6

– 25

     

EZK

L109

Kasschuif gratis VOG voor mensen die werken in een afhankelijkheidssituatie

– 4

2

2

       

L109

Gratis VOG voor mensen die werken in een afhankelijkheidssituatie

– 4

– 9

– 9

– 7

– 7

– 7

VWS

L110

Brandweer- en politievrijwilligers

– 1

– 1

– 1

– 1

   

Jenv

Tabel 2: Resterende RA-reserveringen op de aanvullende post bij Miljoenennota (in mln. euro)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nr.

Reserveringen Regeerakkoord

167

1.904

2.503

2.627

2.431

2.256

               
 

Openbaar bestuur

           

A3

Belastingdienst

 

202

31

25

   

A4

Reservering transitie werkgevers zorg en overheid a.g.v. afschaffing doorsneesystematiek pensioenen

   

200

200

200

200

               
 

Veiligheid

           

B5

Politie (o.a. agenten in de wijk, innovatie, recherche en werkgeverschap)

54

50

82

105

129

129

B6

Digitalisering werkprocessen strafrechtketen

 

70

70

70

70

 

B7

Extra capaciteit strafrechtketen

 

10

15

20

20

20

B8

Cybersecurity

           

B9

Contraterrorisme

           

B10

Ondermijnende criminaliteit

 

7

7

7

7

7

B12

Ondermijningsbestrijdingsfonds

 

100

       

B13

Terugdringen recidive

           

B14

Experimenten regulering wietteelt

 

1

1

1

1

1

B15

Voorkomen vechtscheidingen

           

B16

Vrijwilligerswerk gedetineerden

           

B17

Regionaal Uitstapprogramma Prostituees

           
               
 

Defensie

           

C18

Ondersteuning krijgsmacht

           

C19

Investeringen modernisering krijgsmacht

           

C20

Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap

 

110

110

110

110

110

C21

Kustwacht Caribisch Gebied

           
               
 

Bereikbaarheid

           

D22

Verhoging Infrastructuurfonds

           
               
 

Milieu

           

E23

Envelop klimaat

 

300

300

300

300

300

E24

SDE+: nieuwe verplichtingen vanaf 2020

   

103

368

290

288

E25

Natuur en waterkwaliteit

   

40

     

E26

Invoeren alternatief voor salderingsregeling

   

213

240

240

240

               
 

Landbouw

           

F28

Capaciteit NVWA

 

5

15

16

15

15

F29

Cofinanciering Fonds warme sanering varkenshouderij (prioritair voor Noord-Brabant)

 

66

84

40

10

 

F30

Fonds bedrijfsopvolging agrarische sector

 

50

25

     

F31

Cofinanciering innovatie visserij

 

5

5

5

   
               
 

Onderwijs, onderzoek en innovatie

           

G32

Voor- en vroegschoolse educatie

           

G33

Aanpak werkdruk primair onderwijs (incl. 20 miljoen kleine scholen)

     

81

193

193

G35

Kwaliteit technisch onderwijs vmbo

           

G36

Fundamenteel onderzoek

           

G37

Toegepast onderzoek innovatie

           

G38

Onderzoeksinfrastructuur

           

G39

Maatschappelijke diensttijd

 

50

75

100

100

100

G40

Cultuur (en historisch democratisch bewustzijn)

 

2

28

28

29

29

G41

Nederlandse scholen in het buitenland

           

G42

Media/onderzoeksjournalistiek

 

5

5

5

5

5

G43

Intensivering erfgoed en monumenten (met name nationaal restauratiefonds)

 

39

       

G44

Aanpak laaggeletterdheid

           

G45

Onderwijsachterstandenbeleid en aandacht voor talentrijke kinderen

           

G48

Terugdraaien taakstelling groen onderwijs

           
 

Kennisinstellingen

14

14

14

14

14

14

               
 

Zorg

           

H57

Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

   

4

10

10

5

H59

Preventiemaatregelen

 

41

41

15

10

9

H60

Transformatiegelden jeugd

           

H61

Waardig ouder worden

           

H62

Onafhankelijke cliëntondersteuning

       

10

10

H63

Veilig opgroeien (meldcode, actieplan pleegzorg, FMEK (structureel))

           

H64

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

 

2

2

2

1

 

H65

Belonen van uitkomsten

     

3

6

 

H68

Sport

           

H69

Q-koorts

           

H70

Experimenten regulering wietteelt

 

1

1

1

1

1

 

BTW-sportvoorziening

           
               
 

Sociale Zekerheid

           

I80

Meer face-to-face UWV voor Werkloosheid

           

I81

Meer face-to-face UWV voor Arbeidsongeschiktheid

           

I82

Pilot scholing WGA (voor mensen waarvoor onvoldoende functies te duiden zijn)

   

10

10

10

 

I86

Collectiviseren transitievergoeding MKB

   

100

100

100

100

I89

Extra budget voor Inspectie SZW: intensivering handhaving en fraudebestrijding

           

I92

Bestrijden van schulden en armoede bij gezinnen met kinderen

           

I93

Taalles bij integratie

           
               
 

Overdrachten bedrijven

           

J101

Eigen vermogen Invest NL (niet EMU-saldorelevant)

30

500

500

500

500

470

               
 

Internationale samenwerking

           

K103

Intensivering OS/ODA

           

K104

Buitenlands diplomatiek netwerk (posten)

           
               
 

Overige uitgaven

           

L105

Reservering regionale knelpunten (waaronder BES, Rotterdam-Zuid, nucleair, Eindhoven, ESTEC, Zeeland)

18

209

342

170

1

 

L107

Stimulering ombouw laagcalorisch naar hoogcalorisch

 

15

30

30

   

L108

Gasfonds Groningen

50

50

50

50

50

10

L109

Gratis VOG voor mensen die werken in een afhankelijkheidssituatie

           

L110

Brandweer- en politievrijwilligers

1

1

1

1