Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 88

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2019

Hierbij bericht ik u dat op 14 juni het nieuwe regeringsvliegtuig (PH-GOV) door Boeing is overgedragen aan de Staat der Nederlanden.

Eerder1 is uw Kamer gemeld dat levering begin 2019 zou plaatsvinden. Doordat op een aantal aspecten de verplichte certificering van het interieur door EASA nog niet was afgerond is de levering van de PH-GOV door Boeing vertraagd. De netto vervangingskosten komen uit op ca € 90 miljoen.

Verder kan ik u melden dat voor de vluchtuitvoering en onderhoud een contract is gesloten met de KLM voor een periode van 10 jaar. Door de inzet van de KLM is er voldoende garantie op beschikbaarheid van en passende kwaliteit van de vluchtuitvoering. De standplaats van de PH-GOV is Schiphol. Het vliegtuig wordt nu klaargemaakt voor de operatie en zal naar verwachting vanaf begin augustus beschikbaar zijn als regeringsvliegtuig.

Om het geïnteresseerde publiek de gelegenheid te bieden kennis te nemen van de PH-GOV wordt op zaterdag 6 juli een publieksdag georganiseerd op vliegveld Woensdrecht.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Noot 1: Kamerstuk 34 550 XII, nr. 73