Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019

35000 XII 84 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2018-2019

Nr. 84

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2019

De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft mij op 18 mei jl. een aantal van feitelijke vragen gesteld over de Signaalrapportage ILT inzake biodieselonderzoek door het Openbaar Ministerie (Kamerstuk 35 000 XII, nr. 80).

Helaas kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord, omdat de beantwoording zorgvuldige afstemming vergt met onder andere het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie omdat het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft. U ontvangt de antwoorden op de vragen zo spoedig mogelijk.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,
S. van Veldhoven-van der Meer