Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 152

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


  • 1.

    35000 S BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

    19-07-2019 Brief minister Brief van de minister van Financiën met een reactie op de motie-Postema (PvdA) c.s. over het inzichtelijk maken van de lessen die de regering trekt uit de financieel-economische crisis
    Miljoenennota 2019
    KST 1 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 22-07-2019

  • 2.

    35210 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SNELS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 3

    04-07-2019 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van het lid Snels c.s.over op Prinsjesdag een appreciatie geven van de loonstijgingen in het bedrijfsleven (t.v.v. 35210-3)
    Voorjaarsnota 2019
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 08-07-2019

  • 3.

    35210 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

    24-06-2019 Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voorjaarsnota 2019
    Voorjaarsnota 2019
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 08-07-2019

  • 4.

    35210 8 MOTIE VAN HET LID BRUINS

    03-07-2019 Motie Motie van het lid Bruins over de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor de overheidsfinanciën
    Voorjaarsnota 2019
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 04-07-2019

  • 5.

    35210 7 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN ALKAYA

    03-07-2019 Motie Motie van de leden Nijboer en Alkaya over het dekken van het gat door het niet doorgaan van de renteverhoging op studieschulden
    Voorjaarsnota 2019
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 04-07-2019

  • 6.

    35210 3 MOTIE VAN HET LID SNELS C.S.

    03-07-2019 Motie Motie van het lid Snels c.s. over op Prinsjesdag een appreciatie geven van de loonstijgingen in het bedrijfsleven
    Voorjaarsnota 2019
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 04-07-2019

  • 7.

    35210 4 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG

    03-07-2019 Motie Motie van het lid Slootweg over één machtigingscode voor belastingaangifte en toeslagen
    Voorjaarsnota 2019
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 04-07-2019

  • 8.

    35210 6 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN NIJBOER

    03-07-2019 Motie Motie van de leden Alkaya en Nijboer over niet verlagen van de winstbelasting als cao-lonen geen gelijke tred houden met de lonen aan de top van het bedrijfsleven
    Voorjaarsnota 2019
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 04-07-2019

  • 9.

    35210 5 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN BECKERMAN

    03-07-2019 Motie Motie van de leden Alkaya en Beckerman over verhogen van de Regeling vermindering verhuurderheffing verduurzaming
    Voorjaarsnota 2019
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 04-07-2019

  • 10.

    35237 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

    28-06-2019 Memorie van toelichting Memorie van toelichting
    Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda LNV
    KST 2 2018-2019
    Rijksbegroting 2019, 01-07-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >