Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Kamerstukken

Resultaat 1-10 van 100

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35350 V A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

  21-01-2020 Eindverslag Eindverslag
  Wijziging begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 22-01-2020

 • 2.

  35000 V I BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

  17-12-2019 Brief minister Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake toezegging financiering Raad van Europa
  Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 07-01-2020

 • 3.

  35350 V 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  20-12-2019 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Wijziging begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 (wijziging i.v.m. Najaarsnota)
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 31-12-2019

 • 4.

  35000 V H VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG

  28-11-2019 Verslag van een nader schriftelijk overleg Verslag van een nader schriftelijk overleg met de ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid over toetreding van de EU tot het EVRM
  Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2019, 06-12-2019

 • 5.

  35000 V 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

  13-09-2019 Brief minister Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 september 2019, over het repatriëren van de twee Nederlandse jongen die gearresteerd zijn in Area 51
  Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 20-09-2019

 • 6.

  35000 V 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

  05-09-2019 Brief minister Reactie op verzoek commissie over openstaande toezeggingen
  Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 17-09-2019

 • 7.

  35210 V A EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

  10-09-2019 Eindverslag Eindverslag
  Wijziging begroting BuZa 2019 (wijziging i.v.m. Voorjaarsnota)
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 11-09-2019

 • 8.

  35000 V G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  11-09-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van de toezeggingen die door de bewindspersonen aan de Eerste Kamer zijn gedaan
  Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 11-09-2019

 • 9.

  35000 V F VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG

  03-09-2019 Verslag van een nader schriftelijk overleg Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van BZ over de ratificatie van het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en de facultatieve protocollen bij het VN-Verdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag
  Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 10.

  35000 V 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

  05-07-2019 Brief minister Staat van het Consulaire - editie 2019
  Vaststelling begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 13-08-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >