Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 15

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  35026 59 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  27-12-2018 Brief staatssecretaris Besluit tot wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 en het Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 (herdruk)
  Belastingplan 2019
  KST 1,2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 08-01-2019

 • 2.

  35026 58 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  20-12-2018 Brief staatssecretaris Uitvoeringstoetsen aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2019
  Belastingplan 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 27-12-2018

 • 3.

  35026 56 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  15-11-2018 Brief staatssecretaris Appreciatie van de ingediende amendementen en moties bij het pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
  Belastingplan 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 16-11-2018

 • 4.

  35026 38 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  12-11-2018 Brief staatssecretaris Schriftelijke antwoorden op vragen, gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 9 november 2018, inzake het pakket Belastingplan 2019 en de Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
  Belastingplan 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 14-11-2018

 • 5.

  35026 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  12-11-2018 Brief staatssecretaris Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Van Haersma Buma over vrijstelling van assurantiebelasting voor de brede weersverzekering (Kamerstuk 35000-36)
  Belastingplan 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 13-11-2018

 • 6.

  35026 28 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  08-11-2018 Brief minister en staatssecretaris Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 oktober 2018, over aanwezigheid van de minister van Financiën bij de plenaire behandeling van het Belastingplan
  Belastingplan 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 12-11-2018

 • 7.

  35026 29 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  08-11-2018 Brief staatssecretaris Schriftelijke antwoorden op een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 5 november 2018 over het pakket Belastingplan 2019
  Belastingplan 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 12-11-2018

 • 8.

  35026 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  02-11-2018 Brief staatssecretaris Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, de nota naar aanleiding van het nader verslag betreffende het Belastingplan 2019, de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, uitvoeringstoetsen en ramingstoelichtingen
  Belastingplan 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 05-11-2018

 • 9.

  35026 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  25-10-2018 Brief staatssecretaris Aanbieding van de nota's naar aanleiding van de verslagen en de nota's van wijziging inzake het pakket Belastingplan 2019
  Belastingplan 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 29-10-2018

 • 10.

  35028 A BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN

  15-10-2018 Brief staatssecretaris Brief van de staatssecretaris van Financiën over de heroverweging van het fiscale pakket vestigingsklimaat
  Wet bronbelasting 2020
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 16-10-2018


1 | 2 | Volgende >