Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Resultaat 11-20 van 235

< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 11.

  35000 VIII 227 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  05-09-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 11-09-2019

 • 12.

  35000 VIII 219 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

  05-09-2019 Motie Motie van het lid Van Raan over toezicht op onderwijs georganiseerd door bedrijven
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 13.

  35000 VIII 222 MOTIE VAN HET LID ROG

  05-09-2019 Motie Motie van het lid Rog over de rechtspositie van scholen die een inspectieoordeel "onvoldoende" krijgen
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 14.

  35000 VIII 225 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

  05-09-2019 Motie Motie van het lid Van Meenen over het toezichtskader beter laten aansluiten op integrale kindcentra
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 15.

  35000 VIII 221 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

  05-09-2019 Motie Motie van het lid Westerveld over minder rendementsdenken door een herziening van het onderwijsresultatenmodel
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 16.

  35000 VIII 224 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN

  05-09-2019 Motie Motie van het lid Van Meenen over het toezicht op het speciaal (basis)onderwijs beter laten aansluiten op de praktijk
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 17.

  35000 VIII 220 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA

  05-09-2019 Motie Motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 18.

  35000 VIII 218 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

  05-09-2019 Motie Motie van het lid Van Raan over een striktere aanpak van beïnvloeding door bedrijven
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 19.

  35000 VIII 216 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA

  01-08-2019 Brief minister Ontslag lid Commissariaat voor de Media
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019

 • 20.

  35000 VIII 226 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 223

  05-09-2019 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van het lid van Meenen (t.v.v. 35000 VIII-223) over meer onaangekondigde bezoeken door de inspectie
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 06-09-2019


< Vorige | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >