Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-10 van 130

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  35000 VIII 209 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 205

  25-06-2019 Gewijzigde motie Gewijzigde motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten (t.v.v. 35000 VIII-205)
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 26-06-2019

 • 2.

  35000 VIII 197 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD

  17-06-2019 Motie Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019

 • 3.

  35000 VIII 192 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S.

  17-06-2019 Motie Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019

 • 4.

  35000 VIII 201 MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN KUIK

  17-06-2019 Motie Motie van de leden Rog en Kuik over mogelijke nadere afspraken over de burgerschapsopdracht
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019

 • 5.

  35000 VIII 191 MOTIE VAN HET LID KWINT

  17-06-2019 Motie Motie van het lid Kwint over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019

 • 6.

  35000 VIII 193 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA

  17-06-2019 Motie Motie van het lid Rudmer Heerema over beleid gericht op het ondersteunen van de beter presterende leerling
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019

 • 7.

  35000 VIII 196 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

  17-06-2019 Motie Motie van het lid Westerveld c.s. over een betere begeleiding naar een baan voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019

 • 8.

  35000 VIII 205 MOTIE VAN DE LEDEN VAN MEENEN EN WESTERVELD

  17-06-2019 Motie Motie van de leden Van Meenen en Westerveld over het versterken van de betaling en de rechtspositie van invalkrachten
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019

 • 9.

  35000 VIII 198 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN KWINT

  17-06-2019 Motie Motie van de leden Van den Hul en Kwint over de compensatie van de renteverhoging op studieleningen niet ten koste laten gaan van de onderwijsbegroting
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019

 • 10.

  35000 VIII 199 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL

  17-06-2019 Motie Motie van het lid Van den Hul over het gelijkstellen van de salarissen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs
  Vaststelling begroting Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 18-06-2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >