Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-8 van 8

 • 1.

  35000 VII D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  03-09-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 05-09-2019

 • 2.

  35000 VII 107 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

  01-08-2019 Verslag algemeen overleg Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2019, over (lokale) Democratie/ Demonstratie/ Nieuw Beleidskader Gemeentelijke herindeling
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 07-08-2019

 • 3.

  35000 VII 106 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG

  24-07-2019 Verslag algemeen overleg Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 juni 2019, over Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 30-07-2019

 • 4.

  35000 VII 94 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  15-04-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg over de Right to Challenge regeling en stimulering bewonersinitiatieven
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 15-04-2019

 • 5.

  35000 VII C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

  05-04-2019 Verslag schriftelijk overleg Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over (deels) openstaande toezeggingen
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
  KST 1 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 08-04-2019

 • 6.

  35000 VII 78 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  22-11-2018 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2018, over het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (Kamerstuk 35000-VII) (artikelen 3,4,5)
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 22-11-2018

 • 7.

  35000 VII 36 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG

  01-11-2018 Verslag wetgevingsoverleg Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 oktober 2018, over begroting Binnenlandse Zaken (Kamerstuk 35000-VII) (artikelen 1, 2, 6, 7 en 8), inclusief het Gemeentefonds (Kamerstuk 35000-B) en Provinciefonds (Kamerstuk 35000-C)
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 01-11-2018

 • 8.

  35000 VII 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

  15-10-2018 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019
  KST 2 2018-2019
  Rijksbegroting 2019, 15-10-2018