Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 4: Overzicht subsidies

Tabel subsidies (Bedragen x € 1.000)

Begrotingsartikel

Naam subsidie(regeling) (met hyperlink naar vindplaats)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie (jaartal) (met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum subsidie (regeling) (jaartal)

Bevorderen sociaaleconomische structuur

4.2

Subsidie Caribisch Nederland

467

522

0

0

0

0

0

1

2023

2018

 

Subsidie kinderrechten

240

0

0

0

0

0

0

2023

2017

Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

8.1

Liquiditeitssteun Sint Maarten

0

24.640

0

0

0

0

0

2021

incidenteel

                       

Totaal subsidie (-regelingen)

707

25.162

0

0

0

0

0

     

Noot 1: Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden