Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties t.o.v. vorig jaar (ontvangsten, uitgaven en niet-belastingontvangsten)

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
 

art. nr.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 (inclusief NvW)

 

246.086

102.169

102.043

101.837

89.721

0

               

Stand ontwerpbegroting 2018 (na ISB)

 

379.286

107.451

102.043

101.837

89.721

0

               

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

89.713

1.337

2.341

1.883

1.665

0

               

Belangrijkste mutaties

             

1) Wisselkoers leningen

5.2

 

4.448

       

2) Wisselkoers BES-fonds

7.4

 

– 4.712

       

3) Derde incidentele begroting 2018

8.2

15.300

         

4) Liquiditeitssteun

 

1.790

         

5) Wederopbouw Statia

 

3.067

         

6) Klif Statia bijdrage I&W

 

1.500

         

7) Kasschuif FDA

4.1

– 2.463

1.232

1.231

     

8) Kasschuif Integriteitskamer

 

– 450

   

450

   
               

Overige mutaties

 

986

– 1.000

– 1.000

– 999

– 998

90.387

               

Stand ontwerpbegroting 2019

 

488.729

108.756

104.615

103.171

90.388

90.387

Toelichting:

1. Wisselkoers leningen

Als gevolg gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op rente van de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

2. Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller. Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

7. Kasschuif FDA

De laatste restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba (FDA), zijn teruggevloeid naar de KR begroting. Deze middelen worden, conform de beheersovereenkomst tussen Aruba, Nederland en FDA, weer ingezet ten behoeve van het land Aruba voor de komende twee jaar. Een deel van de middelen wordt in 2019 ingezet voor kinderbescherming, het overige deel wordt aangewend ter versterking van de rechtshandhaving op Aruba.

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

art. nr.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 (inclusief NvW)

 

41.670

33.844

31.895

30.491

30.403

0

               

Stand ontwerpbegroting 2018 (na ISB)

 

41.670

33.844

31.895

30.491

30.403

0

               

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

3.951

0

0

0

0

0

               

Belangrijkste mutaties

             

1) Wisselkoers leningen

   

4.448

       
               

Overige mutaties

 

2.463

0

0

0

0

30.403

               

Stand ontwerpbegroting 2019

 

48.084

38.292

31.895

30.491

30.403

30.403

Toelichting:

1. Wisselkoers leningen

Als gevolg gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meerontvangsten op rente van de uitstaande leningen. Deze wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op artikel 7 van deze begroting.

BES-fonds

Opbouw uitgaven (x € 1 000)
 

art. nr.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 (inclusief NvW)

 

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

0

               

Stand ontwerpbegroting 2018 (na ISB)

 

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

0

               

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

0

0

0

0

0

0

               

Belangrijkste mutaties

             

1) Wisselkoers BES-fonds

   

4.712

       
               

Overige mutaties

 

573

480

395

369

368

33.367

               

Stand ontwerpbegroting 2019

 

41.959

38.279

33.482

33.257

33.366

33.367

BES-fonds

Opbouw ontvangsten (x € 1 000)
 

art. nr.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 (inclusief NvW)

 

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

0

               

Stand ontwerpbegroting 2018 (na ISB)

 

41.386

33.087

33.087

32.888

32.998

0

               

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

0

0

0

0

0

0

               

Belangrijkste mutaties

             

1) Wisselkoers BES-fonds

   

4.712

       
               

Overige mutaties

 

573

480

395

369

368

33.367

               

Stand ontwerpbegroting 2019

 

41.959

38.279

33.482

33.257

33.366

33.367

Toelichting uitgaven/ontvangsten:

1. Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoerstegenvaller. Deze wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op artikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.