Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

4.3 Artikel 93. Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 2, lid 8 van de Comptabiliteitswet 2016 (CW).

Tabel 4.3.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 93 (x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Verplichtingen

3.318

3.067

3.051

3.048

3.054

3.053

3.054

                 

Programma-uitgaven

             
                 
 

Geheime uitgaven

3.318

3.067

3.051

3.048

3.054

3.053

3.054

                 

Ontvangsten

145

0

0

0

0

0

0