Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Tabel 2.3.1 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (bedragen x € 1.000)

Art. nr.

Omschrijving

Juridisch verplicht

Niet Juridisch verplicht

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

31

Politie

6.039.307

2.095

* 400 voor impactanalyses gevolgen nieuwe wetgeving voor politie

 

(6.041.402)

(100%)

(0%)

* 850 voor ondersteuning overleg politievakorganisaties en overige onderwerpen mbt arbeidsvoorwaarden

       

* 500 voor onderzoeken ikv meldkamer van de toekomst

       

* 315 subsidies aan organisaties die een relatie met de politie hebben

       

* 30 diversen

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.469.237

0

 
 

(1.469.237)

(100%)

(0%)

 

33

Opsporing en vervolging

215.137

16.123

* 7.898 voor de uitvoering van het programma verkeershandhaving (voor o.m. flitspalen en trajectcontroles).

 

(231.260)

(95%)

(5%)

* 8.225 Verdeling over de ketenpartners zoals Politie en FIOD ten behoeve van het afpakken van op criminele wijze verkregen vermogen

34

Straffen en beschermen

2.494.254

16.116

* 1.604 voor initiatieven op het gebied van integriteit. kansspelen en overige preventieve maatregelen

 

(2.510.370)

(99%)

(1%)

* 3.010 opdrachten forensische zorg

       

* 2.064 uitvoeringskosten ketenregie ten uitvoerlegging

       

* 5.600 voor de opdrachten op het gebied van het terugdringen van recidive

       

* 1.545 voor initiatieven op het gebied van slachtofferbeleid

       

* 800 opdrachten risicojeugd en jeugdgroepen

       

* 1.493 voor overige opdrachten op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdsancties

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

231.852

40.119

* 19.200 bijdragen mede-overheden voor contra-terrorisme (w.o. lokale aanpak)

 

(271.971)

(85%)

(15%)

* 1.200 incidentele subsidies voor contra-terrorisme

       

* 9.900 opdrachten tbv cybersecurity

       

* 3.800 opdrachten voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het Nationaal Coördinatie Centrum). contra-terrorisme (tegengaan radicalisering) en voor het identificeren en beoordelen van dreigingen op de nationale veiligheid

       

* 300 ten behoeve van schadeclaims op basis van de WTS (Wet Tegemoetkoming Schade)

       

* 2.917 opdrachten voor ontwikkeling. onderhoud en beheer van nieuw alerteringssysteem NL-Alert

       

* 1.257 opdrachten voor een effectieve nationale crisisorganisatie (w.o. het Nationaal Coördinatie Centrum).

       

* 1.327 projecten innovatief werken binnen JenV

       

* 218 diversen

37

Migratie

1.047.913

15.667

* 500 ondersteuning zelfstandig vertrek

 

(1.063.580)

(99%)

(1%)

* 750 project subsidies op het gebied van de terugkeer

       

* 2.500 vervoerskosten vreemdelingen

       

* 4.000 vervoerskosten vreemdelingen escort

       

* 1.000 vreemdelingen gezondheidszorg keuring/begeleiding

       

* 1.200 tolken

       

* 2.000 kosten uitzetting vreemdelingen

       

* 1.862 reis- en verblijfkosten buitenland medewerkers inzake opdracht vreemdelingenvertrek

       

* 1.855 diversen