Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Tabel 2.4.1. Planning beleidsdoorlichtingen

Artikel

Omschrijving

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Gehele artikel

31

Politie

             

Nee

31.2

Bekostiging Politie

     

       

31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie

 

           

32

Rechtsbijstand en rechtspleging

             

Ja

32.1

Apparaatskosten Hoge Raad

         

   

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel (Rechtsbijstand)

         

   

32.2

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel (Rechtspraak)

         

   

33

Rechtshandhaving en vervolging

             

Ja

33.1

Apparaatskosten OM

       

     

33.2

Bestuur, informatie en technologie

       

     

33.3

Opsporing en vervolging

       

     

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten (toegevoegd bij begroting 2018)

               

34

Straffen en beschermen

             

Nee

34.1

Raad voor de Kinderbescherming

     

       

34.2

Preventieve maatregelen

     

       

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en Vreemdelingenbewaring

 

       

 

34.4

Slachtofferzorg

       

     

34.5

Uitvoering jeugdbescherming en Voogdij AMV’s

   

         

34.5

Tenuitvoerlegging justitiële sancties Jeugd

 

       

 

36

Contraterrorisme en nationale veiligheidsbeleid

             

Nee

36.2

Nationale Veiligheid en. Terrorismebestrijding

 

       

 

36.3

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

 

           

37

Migratie

             

Ja

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

 

           

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen (grensbewaking)

 

       

 

37.3

Terugkeer