Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Omschrijving van de samenhang in het beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ontvangsten

4.604.822

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

19.09 Ten laste van begroting IenW

4.604.822

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2032 per jaar gepresenteerd op artikelonderdeelniveau. De mutaties zijn in de verdiepingsbijlage bij de begroting op hetzelfde detailniveau tot en met 2032 toegelicht.

Bedragen x € 1.000
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

               

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

(vervolg) Bedragen x € 1.000
     

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2018–2032

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

88.064.692

19.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.