Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

BIJLAGE 2 VERDIEPINGSBIJLAGE

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige begrotingsmutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. Bij het toelichten van de begrotingsmutaties wordt de normering die is opgenomen in de leeswijzer gehanteerd. Dit houdt in dat de begrotingsmutaties, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). De begrotingsmutaties zijn in alfabetische volgorde in de tabellen opgenomen en worden ook in deze volgorde toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

0

Extrapolatie 2032

3.678

                           

3.678

Prijsbijstelling 2018

840

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Mutaties Miljoenennota 2019

 

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

3.734

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

19.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

0

A4 Delft–Schiedam

19.479

5.347

2.799

2.777

2.777

2.777

2.601

401

               

DBFM Afsluitdijk

– 38.196

 

– 6.606

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

Extrapolatie 2032

470.947

                           

470.947

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 37.848

– 5.669

30.992

12.537

83

– 704

303

303

3

           

Partieel uitvoeringsbesluit A1

17.124

     

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

Prijsbijstelling 2018

145.922

9.678

10.102

9.632

11.366

10.206

10.560

10.068

9.198

8.018

7.347

11.500

11.654

12.223

7.185

7.185

RWS Service Level Agreement

65.483

51.383

9.550

4.550

                       

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol–Amsterdam–Almere

24.000

             

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

VenR Rijkswaterstaat

– 8.889

2.000

27.326

67.777

99.865

79.000

100.000

40.000

– 42.000

– 119.000

– 263.857

         

Mutaties Miljoenennota 2019

 

30.560

37.502

113.298

125.542

91.063

111.454

49.769

– 30.502

– 108.982

– 254.513

13.497

13.651

14.220

9.182

480.129

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

695.374

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 29.111

32.704

– 13.658

7.300

0

0

709

0

0

0

750

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

752.479

937.809

1.146.873

1.223.216

1.472.204

1.755.537

1.577.833

1.385.881

1.039.565

777.286

577.553

217.083

545.000

35.677

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht

500

 

500

                         

A4 Delft–Schiedam

– 19.479

– 5.347

– 2.799

– 2.777

– 2.777

– 2.777

– 2.601

– 401

               

Aanvullend budget bruggen A27 Houten–Hooipolder

56.000

                   

56.000

       

Aanvullende post Infrastructuurfonds

760.900

285.317

504.088

239.679

32.343

28.157

38.309

– 28.203

– 33.297

– 32.918

– 28.778

– 221.347

– 22.450

     

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

– 13.831

   

– 599

– 4.251

– 5.868

– 3.113

                 

Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend

– 25

– 25

                           

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.497

 

1.497

                         

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

0

9.300

– 1.100

– 1.700

– 2.000

– 2.300

– 2.200

                 

Extrapolatie 2032

46.218

                           

46.218

HXII: Beter Benutten

– 1.000

– 250

– 500

– 250

                       

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 326.000

 

75.000

251.000

                     

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 90.914

91.397

42.671

– 50.514

– 111.758

4.474

– 6.962

– 2.786

– 3.430

– 4.997

– 59.612

295.417

– 101.049

4.226

– 6.163

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

21.059

– 14.251

– 50.991

– 35.577

– 1.052

36.696

108.438

46.101

1.602

62.704

– 175.295

566

     

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

16.540

– 8.970

– 54.870

– 2.700

– 220.000

– 100.000

– 280.000

 

– 1.000

 

100.000

246.000

310.000

 

– 5.000

LNV: Infra Eco Network Europe

5

5

                           

N35 Knooppunt Raalte

12.500

       

12.500

                   

N59 (Energy Highway)

5.000

5.000

                           

Partieel uitvoeringsbesluit A1

– 12.424

   

1.200

– 1.427

– 1.427

– 1.427

2.073

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam–Den Haag

– 50

– 50

                           

Prijsbijstelling 2018

204.406

16.824

19.450

20.147

21.624

28.673

26.422

24.532

26.251

23.536

33.660

3.559

– 43.766

687

619

2.188

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

5.829

11.658

5.829

1.166

1.166

1.166

1.166

1.166

1.166

– 10.104

– 10.104

– 10.104

     

Programma's Fiets, DUMO en PIM

15.502

8.470

7.032

                         

Restant eerste fase Beter Benutten

– 45.300

– 11.325

– 11.325

– 11.325

– 11.325

                     

Rotterdamsebaan

– 457

 

– 457

                         

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 69.892

10

– 2.403

– 54.806

   

– 12.693

                 

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol–Amsterdam–Almere

– 24.000

             

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

0

– 125

                 

125

       

VenR Rijkswaterstaat

0

– 2.000

– 30.660

– 73.332

– 99.865

– 79.000

– 100.000

– 40.000

42.000

119.000

263.857

         

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

4.087

– 1.179

0

               

5.266

       

Vorming artikel 20

– 1.293.787

– 12.000

– 34.000

– 37.900

– 36.304

– 50.000

– 193.526

– 212.000

– 268.057

– 50.000

 

– 100.000

– 200.000

– 100.000

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 80.861

529.157

95.976

59.393

– 403.686

– 308.493

– 431.357

– 193.049

53.529

311.915

– 405.835

261.236

105.211

418

32.816

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

671.618

1.466.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 14.000

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

567.030

455.473

460.528

410.355

397.341

366.912

361.228

364.641

377.038

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

0

Extrapolatie 2032

330.318

                           

330.318

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

92.971

– 91.148

– 28.311

– 1.524

23.886

5.728

4.288

– 666

232

1.802

11.950

– 100.394

95.329

– 14.143

 

Prijsbijstelling 2018

102.461

12.416

6.787

8.016

7.517

7.838

6.879

6.769

6.742

7.035

6.323

6.256

5.529

2.152

5.988

6.214

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

102.000

   

30.350

 

71.650

                   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

105.387

– 84.361

10.055

5.993

103.374

12.607

11.057

6.076

7.267

8.125

18.206

– 94.865

97.481

– 8.155

336.532

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

672.417

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

48.928

48.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

564.089

601.416

601.633

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

0

 

– 41.648

– 41.326

10.839

14.560

11.516

11.753

13.347

10.468

6.328

4.163

       

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

13.831

   

599

4.251

5.868

3.113

                 

BZK: Bouwagenda

– 640

– 200

– 200

– 200

– 40

                     

BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering

30

30

                           

BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria

160

160

                           

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

9.800

500

1.100

1.700

2.000

2.300

2.200

                 

Extrapolatie 2032

516.427

                           

516.427

HXII: Aanvullende taken KNMI

– 1.144

– 122

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

HXII: Basale Dienstverlening KNMI

– 9.260

– 500

– 500

– 500

– 500

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

270

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie

2.000

2.000

                           

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 509

– 509

                           

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 1.699

367

1.332

                       

Loonbijstelling 2018

115.737

8.155

8.025

8.015

7.841

7.561

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

Prijsbijstelling 2018

49.803

3.662

3.531

3.540

3.544

3.210

3.223

3.228

3.230

3.230

3.230

3.235

3.235

3.235

3.235

3.235

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

18.430

 

7.276

8.032

3.122

                     

VenR Rijkswaterstaat

8.889

 

3.334

5.555

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

11.495

– 18.770

– 13.308

31.002

32.784

26.951

21.880

23.476

20.597

16.457

14.297

10.134

10.134

10.134

526.561

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

575.584

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.075

50.825

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

279.691

288.097

196.045

0

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht

– 500

 

– 500

                         

Aanvullend budget bruggen A27 Houten–Hooipolder

– 56.000

                   

– 56.000

       

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 771.159

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

15.450

18.950

21.450

22.450

217.184

22.450

     

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.610

5.283

   

326

1

                   

Extrapolatie 2032

19.876

                           

19.876

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

50.345

15.214

– 26.727

– 4.130

87.787

– 9.055

3.638

3.638

3.638

3.638

48.105

– 194.580

6.163

6.163

6.163

Kustwacht

– 54.440

 

– 599

– 599

– 599

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 6.163

– 6.163

– 6.163

– 6.163

– 6.163

N35 Knooppunt Raalte

– 12.000

       

– 12.500

           

500

     

N59 (Energy Highway)

– 5.000

– 5.000

                           

Prijsbijstelling 2018

73.611

                     

73.611

     

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 13.920

– 6.703

– 7.217

                         

Restant eerste fase Beter Benutten

30.100

7.525

7.525

7.525

7.525

                     

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

277.714

                     

277.714

     

Risicoreservering DSO Omgevingswet

12.134

                     

2.427

9.707

   

RWS Service Level Agreement

– 65.483

– 51.383

– 9.550

– 4.550

                       

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

77.762

– 67

2.403

62.733

   

12.693

                 

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

– 18.430

 

– 7.276

– 8.032

– 3.122

                     

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

– 102.000

   

– 30.350

 

– 71.650

                   

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 125

                   

– 125

       

Verplichtingen Hoofdwegennet

0

                             

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

– 5.266

                   

– 5.266

       

Vorming artikel 20

– 1.448.710

           

– 66.275

– 69.775

– 72.275

– 73.275

– 477.426

– 464.056

– 205.752

 

– 19.876

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 279.691

– 288.097

– 196.045

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN

2.618.729

3.099.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 1.818

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

88.584

61.193

90.742

148.055

133.381

57.186

64.036

43.703

43.701

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

7.107

5.283

1.497

 

326

1

                   

Extrapolatie 2032

38.977

                           

38.977

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

12.855

10.161

19.957

– 43.631

– 2

443

1.267

489

443

443

443

443

443

– 3.754

 

Partieel uitvoeringsbesluit A1

4.700

   

1.200

     

3.500

               

Prijsbijstelling 2018

10.517

616

275

489

13

1.837

668

1.414

668

668

655

655

655

655

655

594

Mutaties Miljoenennota 2019

 

18.754

11.933

21.646

– 43.292

1.836

1.111

6.181

1.157

1.111

1.098

1.098

1.098

1.098

– 3.099

39.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

107.338

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

A4 Delft–Schiedam

Het project A4 Delft–Schiedam is afgerond. Onderdeel van het aanlegcontract is het beheer en onderhoud van de tunnel technische installaties voor de eerste 8 jaar. Het hiervoor gereserveerde budget wordt overgeheveld naar het artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

Aanvullend budget bruggen A27 Houten–Hooipolder

Het project A27 Houten–Hooipolder omvat onder meer de vervanging van drie bruggen. De vervanging van de Merwedebrug blijkt duurder te zijn dan eerder ingeschat, omdat conform eisen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) de brug geen middenpijler mag bevatten. Hiertoe wordt € 56 miljoen overgeheveld vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet naar het projectbudget op artikelonderdeel 12.03.

Aanvullende post Infrastructuurfonds

Bij de Eerste suppletoire begroting is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds. De middelen die bestemd zijn voor het Hoofdwegennet worden als volgt ingezet: aanvullende apparaatsuitgaven voor Rijkswaterstaat (€ 97,9 miljoen) en IenW (begroting Hoofdstuk XII; € 14,0 miljoen); A2 Den Bosch–Deil (€ 449,9 miljoen); A15 Papendrecht–Gorinchem (€ 100,0 miljoen); A58 Breda–Tilburg (€ 35,0 miljoen); Korte termijnaanpak files (€ 100,0 miljoen) en Meer veilig (€ 50,0 miljoen). Het restant wordt nog niet direct aangewend en komt ten gunste van de investeringsruimte voor Hoofdwegennet.

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

Dit betreft een herschikking binnen de geraamde toluitgaven voor de A12/A15 Ressen–Oudbroeken en de A24 Blankenburgverbinding. Deze mutatie is het gevolg van een actualisatie van de verwachte inbreng van Rijkswaterstaat in de tolheffing.

Bijdragen derden Hoofdwegennet

Aan de hogere ontvangsten van per saldo € 7,1 miljoen liggen twee oorzaken ten grondslag. Een aantal meevallers bij aanlegprojecten leidt tot € 5,4 miljoen aan hogere ontvangsten. De omvangrijkste meevaller doet zich voor op het project A73 Venlo Maastricht, waar de aannemer te veel betaald werk terugboekt naar IenW (€ 2,3 miljoen). Deze ontvangsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdwegennet. Daarnaast ontvangt IenW € 1,5 miljoen ten behoeve van het project N31 Leeuwarden (De Haak).

DBFM Afsluitdijk

In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Gezien ook bepaalde weg- en vaarweginfrastructuur onderdeel is van het DBFM-contract, worden middelen overgeheveld vanuit artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet naar het Deltafonds.

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

Om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities van de rijksoverheid (onder meer vormgegeven in Green Deal Elektronisch Vervoer), vergroent Rijkswaterstaat zijn wagenpark en worden zonnepanelen aangebracht op de verschillende gebouwen en steunpunten. De dekking vindt plaats uit het afgeroomde overschrijding van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat in 2016.

Extrapolatie 2032

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

HXII: Basale Dienstverlening KNMI

Het KNMI heeft onderzocht hoe de toekomstvastheid van het instituut geborgd kan worden. Zowel voor wat betreft haar bedrijfsvoering als haar taken gelet op technologische ontwikkeling. Hiertoe worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan het KNMI. Dit betreft het aandeel van artikel 12 Hoofdwegennet.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Op artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte doet zich een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd. Daarnaast doet zich een omvangrijke kasschuif voor op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Dit komt met name door het project A15 Maasvlakte–Vaanplein, waar onder meer de betalingen voor de afbouw van het spoor over de nieuwe Botlekbrug en de sloop van de oude Botlekbrug grotendeels reeds in 2018 zullen plaatsvinden. Tot slot zijn diverse ontvangstenramingen geactualiseerd. De grootste ontvangstenschuif doet zich voor bij het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, waarbij enkele ontvangsten reeds in 2018–2020 worden verwacht in plaats van 2021 zoals eerder geraamd.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Hoofdwegennet noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif doet zich voor op artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok door een geactualiseerde uitgavenraming naar aanleiding van de gunning van het contract. Dit heeft ook geleid tot een kasschuif op de ontvangsten gerelateerd aan het project Zuidasdok.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Door diverse autonome wijzigingen van de programmering raakte de omvang van overprogrammering op de verschillende modaliteiten uit balans. Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Kustwacht

De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).

Loonbijstelling 2018

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

N35 Knooppunt Raalte

Naar aanleiding van de afspraken uit het bestuurlijk overleg MIRT eind 2017 wordt budget gereserveerd voor het project N35 Knooppunt Raalte. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van Hoofdwegennet (€ 12,0 miljoen) en Spoorwegennet (€ 0,5 miljoen).

N59 Verkeersveiligheid

Naar aanleiding van de afspraken uit het bestuurlijk overleg MIRT eind 2017 wordt budget gereserveerd voor de N59. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van Hoofdwegennet (€ 5 miljoen).

Prijsbijstelling 2018

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Programma's Fiets, DUMO en PIM

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III wordt ingezet op slimme en duurzame mobiliteit. Om invulling hieraan te geven, worden drie programma's gestart, namelijk Fiets, Duurzame Mobiliteit (DUMO) en Programma Innovatie Mobiliteit (PIM). Dekking vindt plaats vanuit de investeringsruimte voor Wegen en Spoor conform de gebruikelijke verdeelsleutel gecorrigeerd voor Vaarwegen (wegen: 57,5% en spoor 42,5%). Een deel van de middelen wordt overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, onder meer voor inhuur en beleidsondersteuning en advies (BOA) van Rijkswaterstaat.

Restant eerste fase Beter Benutten

De eerste fase van het programma Beter Benutten is afgerond. Er resteert een deel van het beschikbaar gestelde budget (totaal € 45,3 miljoen). Dit restantbudget wordt naar rato verdeeld over de modaliteiten die destijds hebben bijgedragen aan het programma.

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

Het vorige kabinet heeft bij de verlenging van het Infrastructuurfonds tot en met 2030 besloten een deel van de investeringsruimte apart te zetten voor een volgend kabinet, de zogenoemde beleidsruimte. Met het aantreden van het kabinet-Rutte III kan de beleidsruimte betrokken worden bij de budgettaire besluitvorming. Een deel van de beleidsruimte staat in 2029. De middelen tot 2030 worden verdeeld over de modaliteiten middels de gebruikelijke verdeelsleutel (conform regeerakkoord kabinet-Rutte III). De beleidsruimte in 2030 is conform regeerakkoord gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds.

Reservering Omgevingswet

De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij. De middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds. Binnen het Infrastructuurfonds wordt € 12,1 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdwegennet geboekt, € 9,0 miljoen naar de investeringsruimte van Spoorwegen en € 1,6 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.

RWS Service Level Agreement

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de berging van het vrachtschip Sirena, hogere wegsleepkosten als gevolg van toename van het verkeer, onverwachte reparaties aan de Merwedebrug, de sanering van grond bij steunpunten, en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van Hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdwegennet. Het saldo van € 77,8 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdwegennet. De grootste meevallers doen zich voor bij het programma ZSM Spoedwet Wegverbreding, waar inmiddels vrijwel alle deelprojecten zijn opgeleverd (€ 54,8 miljoen), de Sluiskiltunnel (artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur; € 7,9 miljoen) en N35 Zwolle–Almelo (€ 7,5 miljoen). Hiertegenover staat een tegenvaller van € 5,5 miljoen op het project N35 Wierden–Almelo.

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten.

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

Bij het project A15 Maasvlakte–Vaanplein treden extra werkzaamheden bij de Botlekbrug op bij de realisatie van het spoordeel. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol–Amsterdam–Almere

Voor het project A9 Schiphol–Amsterdam–Almere is een uitvoeringsbesluiten genomen. Dientengevolge worden de gereserveerde middelen voor beheer en onderhoud door areaalgroei overgeboekt vanuit het projectbudget op 12.03 Aanleg naar 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

VenR Rijkswaterstaat

De bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde infrastructuur is aan een grootschalige opknapbeurt toe. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor van veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen het einde van de technische levensduur nadert. Om de invulling te geven aan deze opgave, worden de voor Vervanging en Renovatie (VenR) gereserveerde middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is opgenomen dat zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Hiertoe wordt een beleidskader opgesteld waarin de beleidsuitgangspunten van de heffing worden vastgelegd. Dit document wordt eind 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, worden voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte van Hoofdwegennet. De verantwoording van de uitgaven aan apparaat en inhuur vindt plaats op de begroting Hoofdstuk XII. Hiertoe wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

Vorming artikel 20

In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om bij de begroting 2019 het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte te creëren (TK 34 775 A, nr. 5). Een belangrijk verbetering is dat in tegenstelling tot voorheen via het nieuwe artikel alle flexibele budgetten op één plek binnen het Infrastructuurfonds inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om de investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Dit betreft de budgettaire verwerking van de introductie van het nieuwe artikel, waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de Kamerbrief «Aanvullende informatie productartikel 20» (TK 34 775 A, nr. 60). De investeringsruimte van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet, alsmede de generieke investeringsruimte, wordt naar artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte overgeheveld. Aanvullend worden de reserveringen voor de gebiedsprogramma’s, de middelen voor korte termijnaanpak files, en nieuwe verkenningen overgeheveld naar het nieuwe artikel.

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 70.642

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

– 2.839

– 2.636

– 5.998

– 1.489

– 1.529

– 1.519

– 4.555

– 4.788

– 4.810

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.174.616

1.234.254

1.286.710

1.299.773

1.270.014

1.274.889

1.279.843

1.251.018

1.285.561

1.292.159

1.298.737

1.339.012

1.338.802

1.377.836

0

Aflossing lening ProRail

92.498

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

 

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

0

215.000

113.000

25.000

– 68.000

5.000

– 34.000

– 42.000

– 13.000

– 36.000

– 24.000

– 35.000

– 53.000

– 53.000

   

Extrapolatie 2032

1.428.615

                           

1.428.615

Indexeringsverschil BOV

63.322

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

 

Prijsbijstelling 2018

298.848

21.371

20.725

20.183

18.963

19.623

19.102

19.056

19.058

19.234

19.518

19.451

19.790

19.787

21.191

21.796

Mutaties Miljoenennota 2019

 

247.501

144.855

56.313

– 37.907

35.753

– 3.768

– 11.814

17.188

– 5.636

6.648

– 4.419

– 22.080

– 22.083

32.321

1.450.411

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.422.117

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

47.784

41.055

18.845

35.704

34.889

– 1.811

– 1.916

– 2.464

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

– 2

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

814.057

676.962

612.322

755.662

719.307

439.327

373.431

624.153

301.450

318.727

320.158

192.671

203.005

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

395.000

212.322

373.098

183.404

28.453

3.848

– 34.975

– 57.475

– 54.475

– 69.475

– 37.475

– 86.675

– 65.575

     

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

0

– 215.000

– 113.000

– 25.000

68.000

– 5.000

34.000

42.000

13.000

36.000

24.000

35.000

53.000

53.000

   

Bijdragen derden Spoorwegen

760

760

                           

DF: Afwikkeling Hanzelijn

– 2.000

– 2.000

                           

Grootprojectstatus PHS

– 3.003.377

– 203.908

– 261.697

– 193.486

– 336.491

– 422.570

– 417.026

– 325.512

– 275.250

– 201.358

– 195.820

– 156.875

– 6.050

– 3.630

– 3.704

 

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 116.906

 

46.460

70.446

                     

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

 

– 100.000

– 150.000

   

250.000

                 

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

37.833

54.651

– 8.204

– 7.685

– 41.795

– 34.801

           

1

   

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

5.131

– 46.617

16.309

27.829

– 41.498

38.846

                 

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

51.647

– 5.922

– 11.355

– 10.913

– 53.595

– 63.344

– 66.075

– 61.236

– 63.269

– 63.980

– 49.748

146.724

190.044

65.573

– 4.551

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 75.000

– 125.000

65.000

– 125.000

255.000

137.500

367.500

 

51.000

 

– 50.000

– 176.000

– 330.000

 

5.000

Prijsbijstelling 2018

100.620

4.836

5.243

7.330

9.264

9.757

10.932

15.097

13.395

18.322

9.117

32.667

– 47.062

8.908

2.814

 

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

4.303

8.607

4.303

861

861

861

861

861

861

– 7.460

– 7.460

– 7.459

     

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 18.488

– 12.075

– 6.060

– 353

                       

Schiedam–Rotterdam Plan D

24.200

     

1.000

5.000

7.500

10.700

               

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

0

– 129

                 

129

       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 308.186

– 216.697

– 65.592

– 274.236

– 289.992

– 70.507

– 12.904

– 363.705

– 227.919

– 271.618

– 282.962

– 102.422

– 81.677

64.683

449

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

505.871

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

17.208

2.777

1.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

179.466

150.360

158.234

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

36

– 16.190

5.945

7.269

2.343

 

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

36

– 16.190

5.945

7.269

2.343

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

159.173

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Aflossing lening ProRail

– 92.498

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

 

Extrapolatie 2032

9.990

                           

9.990

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

9.990

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

225.565

406.498

208.866

54.953

75.348

43.525

47.025

58.825

53.825

53.825

53.824

387.749

285.172

200.662

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 644.000

– 212.322

– 393.098

– 193.404

– 43.453

– 19.848

17.975

45.475

42.475

57.475

12.475

– 23.325

65.575

     

Bijdragen derden Spoorwegen

13.001

 

919

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

 

Extrapolatie 2032

197.642

                           

197.642

Indexeringsverschil BOV

– 63.322

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

 

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 31.354

– 3.742

5.327

6.705

47.189

65.306

67.655

62.435

63.944

63.944

65.938

– 152.669

– 197.313

– 67.916

4.551

Kustwacht

– 40.200

 

– 443

– 443

– 443

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 4.551

– 4.551

– 4.551

– 4.551

– 4.551

N35 Knooppunt Raalte

– 500

                     

– 500

     

PHS: Amsterdam Centraal

– 150.000

                     

– 150.000

     

Prijsbijstelling 2018

54.348

                     

54.348

     

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 10.278

– 4.954

– 5.324

                         

Restant eerste fase Beter Benutten

14.200

3.550

3.550

3.550

3.550

                     

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

205.041

                     

205.041

     

Risicoreservering DSO Omgevingswet

8.959

                     

1.792

7.167

   

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

30.451

24.038

6.060

353

                       

Schiedam–Rotterdam Plan D

– 24.200

     

– 1.000

– 5.000

– 7.500

– 10.700

               

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 129

                   

– 129

       

Vorming artikel 20

– 1.746.675

 

– 9.897

– 18.726

– 14.867

– 90.135

– 113.135

– 143.485

– 159.544

– 169.544

– 124.544

– 88.743

– 403.771

– 87.461

– 125.181

– 197.642

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 225.565

– 406.498

– 208.866

– 54.953

– 75.348

– 43.525

– 47.025

– 58.825

– 53.825

– 53.825

– 53.824

– 387.749

– 285.172

– 200.662

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen

2.097.151

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

55.930

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

370.180

197.969

189.979

195.562

200.551

203.991

190.522

312.266

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

0

Bijdragen derden Spoorwegen

13.761

760

919

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

 

Extrapolatie 2032

198.642

                           

198.642

Grootprojectstatus PHS

– 130.500

– 127.000

– 3.500

                         

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

11.963

11.963

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 114.277

– 2.581

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

198.642

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

255.903

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Aanvullende post Infrastructuurfonds

Bij de Eerste suppletoire begroting is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds. De middelen die bestemd zijn voor Spoorwegen worden als volgt ingezet: aanvullende apparaatsuitgaven voor IenW (begroting Hoofdstuk XII; € 14,0 miljoen); Grensoverschrijdend Spoorvervoer (€ 10,0 miljoen), Programma Behandelen en Opstellen (€ 150,0 miljoen), Programma Kleine Functiewijzigingen (€ 75,0 miljoen), Programma Overwegen (€ 50,0 miljoen), Programma Spoorgoederenvervoer (€ 70 miljoen), studie en innovatiebudget (€ 25,0 miljoen), Vervolgfase Beter en Meer (€ 11,0 miljoen) en vijfde en zesde spoor Amsterdam Zuid (€ 165 miljoen). Het restant wordt nog niet direct aangewend en komt ten gunste van de investeringsruimte voor Spoorwegen.

Aflossing lening ProRail

Voor het beheer, onderhoud en vervanging van de Spoorwegen ontvangt ProRail jaarlijks een subsidie. De subsidiebeschikking wordt verantwoord op artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging, alsmede 13.07 Rente en Aflossing, waar de uitgaven van ProRail voor rente en aflossing worden apart inzichtelijk worden gemaakt. Door een aflossing van een lening door ProRail treedt een rentevrijval van in totaal € 92,5 miljoen op. De lagere uitgaven op 13.07 Rente en Aflossing worden toegevoegd aan artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

ProRail wil een aantal urgente werkzaamheden uitvoeren in 2018 en 2019. De hiervoor beschikbare middelen staan in latere jaren binnen het Infrastructuurfonds geraamd. Deze middelen worden middels een kasschuif binnen artikel 13 Spoorwegen naar voren gehaald.

Bijdragen derden Spoorwegen

Er liggen drie oorzaken ten grondslag aan de per saldo hogere ontvangsten van € 13,8 miljoen. Vanwege indexering van de HSL-concessievergoeding wordt € 18,7 miljoen toegevoegd aan de investeringsruimte. Daarnaast is voor de financiering van het toegankelijk maken van de sprinters een overeenkomst gesloten met NS. Afgesproken is dat de kosten hiervan in mindering worden gebracht op de concessievergoeding die de NS aan IenW betaalt. Dekking van de lagere ontvangsten komt uit de investeringsruimte van Spoorwegen (€ 5,7 miljoen). Tot slot wordt € 0,8 miljoen ontvangen van ProRail voor een afrekening met betrekking tot het project Partiele spooruitbreiding Groningen–Leeuwarden.

Extrapolatie 2032

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Grootprojectstatus PHS

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Op 4 juni 2010 heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 74). Inmiddels zijn een aantal projecten uitgevoerd en een aantal projecten staat aan de start van uitvoering. Op 24 januari 2018 is aan de Tweede Kamer voorgesteld om PHS aan te wijzen als groot project (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 82). De kamer heeft hiermee op 6 februari 2018 ingestemd. Dit betekent dat de budgetten van PHS en de budgetten voor OV-SAAL (welke onder de scope van PHS vallen) worden overgeheveld van artikel 13 Spoorwegen naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. Op artikel 17 wordt hiervoor artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer gecreëerd.

Indexeringsverschil BOV

De budgetten voor Beheer, Onderhoud en Vervangingen worden jaarlijks geïndexeerd met een loon- en prijsbijstelling. Deze indexatie gaat niet altijd gelijk op met de loon- en prijsstijgingen waar ProRail mee geconfronteerd wordt in de markt. Zoals vermeld in een Kamerbrief is een risicoreservering getroffen (Kamerstukken II 2017–2018, 29 984, nr. 735). Uit deze risicoreservering wordt € 63,3 miljoen overgeheveld vanuit de investeringsruimte spoor naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

Ten behoeve van het Rijksbrede budgettaire beeld faciliteert IenW op het Infrastructuurfonds een kasschuif van € 100 miljoen en € 150 miljoen uit respectievelijk 2019 en 2020 naar 2023.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Spoorwegen noodzakelijk. Op artikelonderdeel 17.07 ERTMS doet een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming.

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen Regionaal, lokale infrastructuur tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Spoorwegen noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten bij het project Rotterdamsebaan – waar enkele betalingen reeds in 2019 en 2020 verwacht worden gelet op de voortgang van het project – en artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid.

Kasschuiven binnen Spoorwegen

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. Op artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte doet zich een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van onttrekkingen en toevoegingen aan de investeringsruimte. De investeringsruimte wordt grotendeels achterin de planhorizon van het Infrastructuurfonds geraamd. Tevens doet zich een omvangrijke kasschuif voor op de beschikbaarheidsvergoedingen aan het consortium Infraspeed (artikelonderdeel 13.04) als gevolg van geactualiseerde uitgavenramingen.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Door diverse autonome wijzigingen van de programmering raakte de omvang van overprogrammering op de verschillende modaliteiten uit balans. Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Kustwacht

De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).

PHS: Amsterdam Centraal

In juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over de investering in de capaciteitsuitbreiding van Amsterdam Centraal Station (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 86). De investering loopt via het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hiertoe wordt € 150 miljoen vanuit de investeringsruimte van Spoorwegen toegevoegd aan artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Prijsbijstelling 2018

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Programma's Fiets, DUMO en PIM

In het Regeerakkoord wordt ingezet op slimme en duurzame mobiliteit. Om invulling hieraan te geven, worden drie programma's gestart, namelijk Fiets, Duurzame Mobiliteit (DUMO) en Programma Innovatie Mobiliteit (PIM). Dekking vindt plaats vanuit de investeringsruimte voor Wegen en Spoor conform de gebruikelijke verdeelsleutel gecorrigeerd voor Vaarwegen (wegen: 57,5% en spoor 42,5%). Een deel van de middelen wordt overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, onder meer voor inhuur en beleidsondersteuning en advies (BOA) van Rijkswaterstaat.

Restant eerste fase Beter Benutten

De eerste fase van het programma Beter Benutten is afgerond. Er resteert een deel van het beschikbaar gestelde budget (totaal € 45,3 miljoen). Dit restantbudget wordt naar rato verdeeld over de modaliteiten die destijds hebben bijgedragen aan het programma.

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

Het vorige kabinet heeft bij de verlenging van het Infrastructuurfonds tot en met 2030 besloten een deel van de investeringsruimte apart te zetten voor een volgend kabinet, de zogenoemde beleidsruimte. Met het aantreden van het kabinet-Rutte III kan de beleidsruimte betrokken worden bij de budgettaire besluitvorming. Een deel van de beleidsruimte staat in 2029. De middelen tot 2030 worden verdeeld over de modaliteiten middels de gebruikelijke verdeelsleutel (conform regeerakkoord kabinet-Rutte III). De beleidsruimte in 2030 is conform regeerakkoord gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds.

Reservering Omgevingswet

De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij. De middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds. Binnen het Infrastructuurfonds wordt € 12,1 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdwegennet geboekt, € 9,0 miljoen naar de investeringsruimte van Spoorwegen en € 1,6 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Spoorwegen. Het saldo van € 30,5 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Spoorwegen. De grootste meevallers doen zich voor bij het programma Spoorse Doorsnijdingen, waar een gemeente een verstrekte subsidie terugbetaalt als gevolg van het niet in realisatie nemen van een deelproject (€ 11,8 miljoen), de post nazorg lijnen/halten (€ 6,8 miljoen), en het project Venlo logistiek multimodaal knooppunt (€ 5,2 miljoen).

Schiedam–Rotterdam Plan D

In het BO MIRT van najaar 2017 is afgesproken om extra middelen beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de spoorconfiguratie van het emplacement Schiedam. Hiertoe wordt € 24,2 miljoen overgeheveld vanuit de investeringsruimte Spoorwegen naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Vorming artikel 20

In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om bij de begroting 2019 het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte te creëren (TK 34 775 A, nr. A). Een belangrijk verbetering is dat in tegenstelling tot voorheen via het nieuwe artikel alle flexibele budgetten op één plek binnen het Infrastructuurfonds inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om de investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Dit betreft de budgettaire verwerking van de introductie van het nieuwe artikel, waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de Kamerbrief «Aanvullende informatie productartikel 20» (TK 34 775 A, nr. 60). De investeringsruimte van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet, alsmede de generieke investeringsruimte, wordt naar artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte overgeheveld. Aanvullend worden de reserveringen voor de gebiedsprogramma’s, de middelen voor korte termijnaanpak files, en nieuwe verkenningen overgeheveld naar het nieuwe artikel.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

1.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

195.970

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 32.174

39.878

47.802

– 16.660

 

– 38.846

                 

Prijsbijstelling 2018

8.744

2.859

2.257

2.118

782

 

2

       

726

       

Rotterdamsebaan

457

 

457

                         

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

254

254

                           

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 29.061

42.592

49.920

– 15.878

0

– 38.844

0

0

0

0

726

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

166.909

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

1.306

 

– 1.306

                       

PF/BCF: Sloeweg

– 1.383

– 1.383

                           

Prijsbijstelling 2018

20

20

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 7.870

57

 

– 7.927

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

– 9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 44.650

– 58.761

9.811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

7.186

33.135

68.585

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

25.737

6.739

– 62.805

– 11.169

41.498

                   

Prijsbijstelling 2018

1.900

 

1.081

74

59

686

                   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

25.737

7.820

– 62.731

– 11.110

42.184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

32.923

40.955

5.854

990

45.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.

199.832

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

Om binnen Regionaal, lokale infrastructuur tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Spoorwegen noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten bij het project Rotterdamsebaan – waar enkele betalingen reeds in 2019 en 2020 verwacht worden gelet op de voortgang van het project – en artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdwegennet. Het saldo van € 77,8 miljoen wordt toegevoegd aan de investeringsruimte van Hoofdwegennet. De grootste meevallers doen zich voor bij het programma ZSM Spoedwet Wegverbreding, waar inmiddels vrijwel alle deelprojecten zijn opgeleverd (€ 54,8 miljoen), de Sluiskiltunnel (artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur; € 7,9 miljoen) en N35 Zwolle–Almelo (€ 7,5 miljoen). Hiertegenover staat een tegenvaller van € 5,5 miljoen op het project N35 Wierden–Almelo.

Prijsbijstelling 2018

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

0

Extrapolatie 2032

8.525

                           

8.525

Prijsbijstelling 2018

1.950

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

Mutaties Miljoenennota 2019

 

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

8.655

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

20.718

– 4.718

– 4.718

– 5.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

397.584

381.929

289.691

208.708

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

14.500

583

8.575

5.342

                       

DBFM Afsluitdijk

– 19.954

 

– 2.469

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

Defensie: personele capaciteit Kustwacht

– 16.660

 

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

Extrapolatie 2032

206.094

                           

206.094

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 50.323

– 19.942

35.278

14.676

3.610

 

17.479

279

– 674

651

2.152

– 3.186

     

Kustwacht

127.200

 

1.400

1.400

1.400

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

Prijsbijstelling 2018

63.939

5.204

5.486

5.669

4.879

4.851

4.535

4.578

4.283

3.155

3.155

4.405

3.973

3.484

3.141

3.141

RWS Service Level Agreement

3.298

3.298

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 233

– 233

                           

VenR Rijkswaterstaat

– 7.644

– 6.507

– 10.750

41.522

102.218

23.560

– 23.169

30.202

48.825

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 55.658

– 82.887

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 47.978

– 18.890

86.676

120.638

37.986

– 12.669

58.224

59.352

– 16.554

– 15.229

– 6.578

– 43.006

– 67.538

15.006

221.100

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

349.606

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 8.601

– 1.618

8.000

– 8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

218.969

321.587

294.411

225.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

127.000

36.544

57.309

25.597

4.365

4.435

6.150

6.650

6.650

– 5.175

– 5.175

– 5.175

– 5.175

     

Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend

25

25

                           

Extrapolatie 2032

22.161

                           

22.161

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 107.094

 

28.540

78.554

                     

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 15.007

– 16.206

48.849

– 18.186

– 43.992

– 15.392

– 8.750

59.329

12.084

14.682

– 33.508

12.399

21.986

– 17.482

– 806

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

16.599

– 13.260

280

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

– 22.820

       

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

     

150.000

       

– 50.000

 

– 50.000

– 70.000

20.000

   

Prijsbijstelling 2018

23.285

3.804

5.272

4.850

4.432

1.960

1.714

2.346

2.097

2.028

1.944

– 174

– 8.003

338

338

339

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

763

1.525

763

152

152

152

152

152

152

– 1.321

– 1.321

– 1.321

     

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

6.073

6.662

   

– 589

                     

VenR Rijkswaterstaat

0

6.507

7.883

– 46.299

– 102.218

– 23.560

23.169

– 30.202

– 48.825

25.000

25.000

25.000

55.658

82.887

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 51.197

42.523

62.580

119.253

– 58.262

18.536

– 27.061

22.146

– 13.168

37.873

– 87.998

– 16.442

125.211

– 17.144

21.694

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

167.772

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 9.090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

35.749

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

0

Extrapolatie 2032

42.562

                           

42.562

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 1.919

4.047

– 39.413

27.580

16.889

14.916

– 9.705

– 9.487

– 9.286

– 9.250

– 5.584

2.328

2.208

16.676

 

Prijsbijstelling 2018

14.818

515

3.613

1.943

1.136

1.071

915

533

541

534

526

571

685

683

903

649

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 1.404

7.660

– 37.470

28.716

17.960

15.831

– 9.172

– 8.946

– 8.752

– 8.724

– 5.013

3.013

2.891

17.579

43.211

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

34.345

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

0

Extrapolatie 2032

297.260

                           

297.260

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 911

– 911

                           

Loonbijstelling 2018

73.303

5.074

5.022

5.003

4.969

4.865

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

Prijsbijstelling 2018

24.290

1.656

1.641

1.637

1.634

1.612

1.606

1.612

1.615

1.619

1.628

1.606

1.606

1.606

1.606

1.606

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

8.159

 

2.720

3.097

2.342

                     

SZW: Rijksschoonmaakorganisatie

– 3.216

– 38

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

VenR Rijkswaterstaat

7.644

 

2.867

4.777

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

5.781

12.023

14.287

8.718

6.250

6.216

6.222

6.225

6.229

6.238

6.216

6.216

6.216

6.216

303.476

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

312.727

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

26.650

55.023

10.277

46.579

38.342

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 146.000

– 37.627

– 66.384

– 31.439

– 4.865

– 4.935

– 6.650

– 7.150

– 7.150

4.675

5.175

5.175

5.175

     

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

14.045

14.045

                           

Extrapolatie 2032

9.000

                           

9.000

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 4.568

2.548

2.925

1.581

476

476

976

976

– 2.124

– 6.083

36.940

– 11.541

– 24.194

806

806

Kustwacht

– 7.120

 

– 78

– 78

– 78

– 476

– 476

– 476

– 476

– 476

– 476

– 806

– 806

– 806

– 806

– 806

Prijsbijstelling 2018

9.631

                     

9.631

     

Restant eerste fase Beter Benutten

1.000

250

250

250

250

                     

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

36.336

                     

36.336

     

Risicoreservering DSO Omgevingswet

1.587

                     

317

1.270

   

RWS Service Level Agreement

– 3.298

– 3.298

                           

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 5.840

– 6.429

   

589

                     

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

– 8.159

 

– 2.720

– 3.097

– 2.342

                     

Vorming artikel 20

– 243.253

               

– 28.725

– 53.639

– 51.586

– 85.691

– 14.612

 

– 9.000

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 37.627

– 66.384

– 31.439

– 4.865

– 4.935

– 6.650

– 6.650

– 6.650

– 26.650

– 55.023

– 10.277

– 46.579

– 38.342

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN

873.105

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

3.436

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

134.633

135.137

101.450

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

14.045

14.045

                           

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 71.817

– 29.553

47.639

25.651

– 23.017

   

51.097

             

Prijsbijstelling 2018

622

   

622

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 57.772

– 29.553

48.261

25.651

– 23.017

0

0

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

76.861

105.584

149.711

85.151

14.651

0

7.976

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

Bij de Eerste suppletoire begroting is de verhoging van het Infrastructuurfonds verwerkt volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds. De middelen die bestemd zijn voor het Hoofdvaarwegennet worden als volgt ingezet: aanvullende apparaatsuitgaven voor IenW (begroting Hoofdstuk XII; € 4,5 miljoen); de opwaardering van de Vaarweg Lemmer–Delfzijl en het Wilhelminakanaal en de aanpak van knelpunten op de Maas (€ 141,5 miljoen). Het restant wordt nog niet direct aangewend en komt ten gunste van de investeringsruimte voor Hoofdvaarwegennet.

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

Aan de hogere ontvangsten van per saldo € 14,0 miljoen liggen hoofdzakelijk twee oorzaken ten grondslag, namelijk hogere ontvangsten voor verkeersbegeleiding (VBS-tarief) (€ 4,9 miljoen) en hogere ontvangsten voor het project modernisering Maasroute fase 2 (€ 9,0 miljoen) als gevolg van een Connecting Europe Facility (CEF) subsidie. De ontvangsten worden toegevoegd aan de investeringsruimte van vaarwegen.

DBFM Afsluitdijk

In 2018 is de DBFM-aanbesteding van het project Afsluitdijk afgerond. De budgettaire reeksen worden omgezet om aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Gezien ook bepaalde weg- en vaarweginfrastructuur onderdeel is van het DBFM-contract, worden middelen overgeheveld vanuit artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 15 Hoofdvaarwegennet naar het Deltafonds.

Defensie: personele capaciteit Kustwacht

Dit betreft een bijdrage van het Ministerie van IenW voor de personele uitbreiding van de Kustwacht. De budgetten worden overgeheveld naar het Ministerie van Defensie.

Extrapolatie 2032

Conform vigerende werkwijze worden middelen die vrijkomen door de verlenging tot en met 2032 bij voorrang ingezet voor het dekken van de doorlopende verplichtingen, zoals de uitgaven die zijn benodigd voor de instandhouding en vervanging van het huidige areaal. De resterende ruimte wordt toegevoegd aan artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte. Tot slot zijn de ontvangsten van derden verwerkt.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

Om binnen een modaliteit tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven doen zich voor op artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging. Ook zijn diverse ontvangstenramingen geactualiseerd. De grootste kasschuif doet zich voor bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen, waarbij enkele ontvangsten pas in latere jaren worden verwacht in plaats van 2018 en 2019.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van Hoofdvaarwegennet noodzakelijk.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Door diverse autonome wijzigingen van de programmering raakte de omvang van overprogrammering op de verschillende modaliteiten uit balans. Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Kustwacht

De Kustwacht voert een aantal structurele taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving. Tot op heden heeft IenW haar bijdrage aan deze taken steeds incidenteel gedekt. Via deze mutatie wordt structureel dekking geregeld voor luchtsurveillance en de benodigde personele capaciteit. Dekking vindt plaats uit de investeringsruimte van de verschillende modaliteiten van het Infrastructuurfonds (€ 101,8 miljoen) en Deltafonds (€ 25,4 miljoen).

Loonbijstelling 2018

Dit betreft de toegekende loonbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Prijsbijstelling 2018

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

Het vorige kabinet heeft bij de verlenging van het Infrastructuurfonds tot en met 2030 besloten een deel van de investeringsruimte apart te zetten voor een volgend kabinet, de zogenoemde beleidsruimte. Met het aantreden van het kabinet-Rutte III kan de beleidsruimte betrokken worden bij de budgettaire besluitvorming. Een deel van de beleidsruimte staat in 2029. De middelen tot 2030 worden verdeeld over de modaliteiten middels de gebruikelijke verdeelsleutel (conform regeerakkoord kabinet-Rutte III). De beleidsruimte in 2030 is conform regeerakkoord gereserveerd voor het Mobiliteitsfonds.

Reservering Omgevingswet

De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De reservering op artikel 18.16 voor de Omgevingswet valt vrij. De middelen worden via de vigerende verdeelsleutel over de fondsen verdeeld. Dit betekent dat € 5,7 miljoen vloeit naar het Deltafonds. Binnen het Infrastructuurfonds wordt € 12,1 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdwegennet geboekt, € 9,0 miljoen naar de investeringsruimte van Spoorwegen en € 1,6 miljoen naar de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet.

RWS Service Level Agreement

Periodiek worden prestatieafspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over beheer en onderhoud van het hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet, zogenoemde Service Level Agreement (SLA). Wegens enkele endogene en exogene ontwikkelingen, namelijk de berging van het vrachtschip Sirena, hogere wegsleepkosten als gevolg van toename van het verkeer, onverwachte reparaties aan de Merwedebrug, de sanering van grond bij steunpunten, en hogere ICT-uitgaven worden ten laste van de investeringsruimte middelen toegevoegd aan de beheer- en onderhoudbudgetten van hoofdwegen- en Hoofdvaarwegennet.

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

Dit betreft de verwerking van het saldo mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma van Hoofdvaarwegennet. Het saldo van € 5,8 miljoen wordt onttrokken aan de investeringsruimte van Hoofdvaarwegennet. Bij de verruiming van de vaarweg Eemshaven–Noordzee doet zich een tegenvaller voor van € 6,7 miljoen als gevolg van de vondst van niet-gesprongen explosieven. Hiertegenover staan enkele meevallers van in totaal € 0,8 miljoen.

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

Middels het instrument strategisch capaciteitsmanagement (SCM) kijkt RWS meerjarig naar de productie en de daarbij benodigde capaciteit. Daarbij is op basis van rekenregels de benodigde capaciteit voor de verschillende RWS producten berekend. Hieruit volgt een capaciteitsbehoefte vanwege een toenemende beheer en onderhoudsopgave en het toegenomen aantal DBFM-contracten. Vanuit de investeringsruimte Hoofdwegennet en Hoofdvaarwegennet worden middelen overgeboekt naar netwerkgebonden kosten op desbetreffende modaliteiten.

VenR Rijkswaterstaat

De bij Rijkswaterstaat in beheer zijnde infrastructuur is aan een grootschalige opknapbeurt toe. Een groot deel van de infrastructuur stamt uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, waardoor van veel bruggen, tunnels, viaducten en sluizen het einde van de technische levensduur nadert. Om de invulling te geven aan deze opgave, worden de voor Vervanging en Renovatie (VenR) gereserveerde middelen middels een kasschuif naar voren gehaald.

Vorming artikel 20

In 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om bij de begroting 2019 het artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte te creëren (TK 34 775 A, nr. A). Een belangrijke verbetering is dat in tegenstelling tot voorheen via het nieuwe artikel alle flexibele budgetten op één plek binnen het Infrastructuurfonds inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat om de investeringsruimte, reserveringen die worden aangehouden en om de projectbudgetten gedurende de verkenningsfase. Dit betreft de budgettaire verwerking van de introductie van het nieuwe artikel, waarbij de uitgangspunten zijn gehanteerd zoals opgenomen in de Kamerbrief «Aanvullende informatie productartikel 20» (TK 34 775 A, nr. 60). De investeringsruimte van Hoofdwegennet, Spoorwegen en Hoofdvaarwegennet, alsmede de generieke investeringsruimte, wordt naar artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte overgeheveld. Aanvullend worden de reserveringen voor de gebiedsprogramma’s, de middelen voor korte termijnaanpak files, en nieuwe verkenningen overgeheveld naar het nieuwe artikel.

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

2.093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

7.035

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 2.420

 

1.210

1.210

                     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 2.420

0

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

4.615

4.807

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

1.294

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

10.188

2.327

4.257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 8.514

– 139

2.178

6.475

                     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 8.514

– 139

2.178

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

1.674

2.188

6.435

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

3.976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

38.916

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 16.105

13.260

– 774

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

22.820

       

Prijsbijstelling 2018

2.013

456

343

19

5

5

5

5

5

5

5

1.160

       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 15.649

13.603

– 755

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

23.980

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

23.267

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

24.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

123.405

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.744

0

0

EU subsidies ERTMS

– 1.500

– 1.500

                           

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 75.000

 

75.000

                       

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

   

– 50.000

50.000

                     

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 27.689

– 54.301

5.395

 

41.795

34.801

           

– 1

   

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

75.000

125.000

– 15.000

– 25.000

– 35.000

– 37.500

– 87.500

               

Prijsbijstelling 2018

29.016

378

 

1.173

                 

27.465

   

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 28.811

70.699

16.568

25.000

6.795

– 2.699

– 87.500

0

0

0

0

0

27.464

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

94.594

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

0

Saldo 2017

29.112

29.112

                           

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

29.112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

144.010

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

15.121

             

7.521

   

7.600

       

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 21.733

20.038

69.140

48.437

– 10.595

– 49.625

– 64.594

– 67.315

– 63.670

– 86.798

227.281

– 566

     

Prijsbijstelling 2018

21.159

1.710

3.091

3.967

3.471

1.668

1.197

853

370

69

319

2.903

1.541

     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

– 20.023

23.129

73.107

51.908

– 8.927

– 48.428

– 63.741

– 59.424

– 63.601

– 86.479

237.784

975

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

123.987

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grootprojectstatus PHS

3.003.377

203.908

261.697

193.486

336.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

6.050

3.630

3.704

 

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 75.000

 

75.000

                       

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

   

– 50.000

50.000

                     

PHS: Amsterdam Centraal

150.000

                     

150.000

     

Mutaties Miljoenennota 2019

 

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV

377.045

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV

377.045

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

Realisatie 2018 Mega VenV

 

377.045

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

– 838

0

621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

29.598

61.496

69.660

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

           

7.521

   

7.600

       

EU subsidies ERTMS

 

– 1.500

                           

Grootprojectstatus PHS

 

127.000

3.500

                         

Kasschuiven binnen Megaprojecten

 

– 970

5.998

18.234

12.860

– 11.647

– 12.929

43.844

– 21.214

– 62.068

– 24.094

51.986

       

Prijsbijstelling 2018

 

410

1.026

1.321

1.190

428

307

1.146

     

1.093

       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

124.940

10.524

19.555

14.050

– 11.219

– 12.622

44.990

– 13.693

– 62.068

– 24.094

60.679

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

154.538

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Dit zijn bijdragen van derden voor het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden in relatie tot het project Zuidasdok, namelijk € 7,5 miljoen om een eventuele aanleg van een vijfde en zesde spoor mogelijk te maken en € 7,6 miljoen voor de uitbreding van fietsparkeermogelijkheden.

Grootprojectstatus PHS

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft tot doel op de drukste trajecten in het land te komen tot hoogfrequent spoorvervoer en een toekomst vaste routering van het goederenvervoer met zo intensief mogelijk gebruik van de Betuweroute. Op 4 juni 2010 heeft het kabinet een voorkeursbeslissing genomen over PHS (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 74). Inmiddels zijn een aantal projecten uitgevoerd en een aantal projecten staat aan de start van uitvoering. Op 24 januari 2018 is aan de Tweede Kamer voorgesteld om PHS aan te wijzen als groot project (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 82). De kamer heeft hiermee op 6 februari 2018 ingestemd. Dit betekent dat de budgetten van PHS en de budgetten voor OV-SAAL (welke onder de scope van PHS vallen) worden overgeheveld van artikel 13 Spoorwegen naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. Op artikel 17 wordt hiervoor artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer gecreëerd.

Kasschuif Infrastructuurfonds

Volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is bij de Eerste suppletoire begroting 2018 € 2 miljard in de periode 2018 tot en met 2020 beschikbaar gesteld. Daarnaast is vanaf 2021 het Infrastructuurfonds met € 100 miljoen per jaar opgehoogd. Door de aard van de infrastructurele planning en de noodzakelijke voorbereidende besluitvorming is een aanloopperiode nodig, voordat de daadwerkelijke uitgaven aan projecten gedaan worden. Dit betekent dat een deel van de in 2018 jaar beschikbaar gestelde middelen niet besteed worden. Daarnaast zijn ook de uitgavenramingen van lopende projecten en programma’s geactualiseerd. Een nadere toelichting over de projecten en programma’s is opgenomen in de productartikelen en het MIRT-overzicht. Er wordt daarom € 700 miljoen verschoven van 2018 naar de jaren 2020 en 2021. Voor een nadere toelichting op de aanwending van de aanvullende middelen wordt verwezen naar «Aanvullende middelen Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord» in de infrastructuuragenda.

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

Vanwege actualisaties van projectramingen en de verwerking van het Regeerakkoord, zijn de beschikbare budgetten en uitgavenramingen op de investeringsfondsen in een aantal jaren uit balans geraakt. Met behulp van deze kasschuif kan de mismatch in 2020 en 2021 tussen beschikbare budgetten en de uitgavenramingen deels hersteld worden.

Kasschuiven binnen Megaprojecten

Om binnen Megaprojecten Verkeer en Vervoer tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren via het aanlegprogramma van de modaliteiten noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuif doet zich voor op artikelonderdeel 17.08 Zuidasdok door een geactualiseerde uitgavenraming naar aanleiding van de gunning van het contract. Dit heeft ook geleid tot een kasschuif op de ontvangsten gerelateerd aan het project Zuidasdok. Tevens doet zich ook op artikelonderdeel 17.07 ERTMS een omvangrijke kasschuif voor als gevolg van een geactualiseerde uitgavenraming.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Door diverse autonome wijzigingen van de programmering raakte de omvang van overprogrammering op de verschillende modaliteiten uit balans. Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

PHS: Amsterdam Centraal

In juni is de Tweede Kamer geïnformeerd over de investering in de capaciteitsuitbreiding van Amsterdam Centraal Station (Kamerstukken II 2017–2018, 32 404, nr. 86). De investering loopt via het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Hiertoe wordt € 150 miljoen vanuit de investeringsruimte van Spoorwegen toegevoegd aan artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.

Prijsbijstelling 2018

Dit betreft de toegekende prijsbijstelling tranche 2018 die vanuit de begroting Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Infrastructuurfonds.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

4.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

5.643

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2018

113

87

14

12

                       

Mutaties Miljoenennota 2019

 

87

14

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

5.730

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

 

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

– 9.800

– 9.800