Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.3 Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven

Overzicht niet-juridisch verplichte uitgaven en bestemming (Bedragen x € 1.000)

Art.nr.

Naam artikel + totale uitgaven

Juridisch verplicht (totale uitgaven +%)

Niet-juridisch verplicht (totale uitgaven + %)

Bestemming van de niet-juridisch verplichte uitgaven

1

Primair onderwijs

€ 11.270.715

€ 31.646

Nog nader in te vullen subsidies (€ 27.901)

 

€ 11.302.361

99,72%

0,28%

Opdrachten (€ 3.745)

3

Voortgezet onderwijs

€ 8.545.090

€ 66.766

Nog nader in te vullen

bekostiging (€ 400)

 

€ 8.611.856

99,23%

0,77%

       

subsidies (€ 60.461)

       

bijdragen aan (inter)nationale organisaties (€ 195)

       

Opdrachten (€ 5.710)

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

€ 4.563.520

€ 13.456

Nog nader in te vullen subsidies (€ 11.050)

 

€ 4.576.976

99,69%

0,31%

Opdrachten (€ 1.091)

       

Bijdrage aan medeoverheden (€ 1.316)

6

Hoger onderwijs

€ 3.277.589

€ 153

Nog nader in te vullen subsidies (€ 153)

 

€ 3.277.742

99,99%

0,01%

7

Wetenschappelijk onderwijs

€ 4.897.077

€ 1.652

Nog nader in te vullen subsidies (€ 478)

 

€ 4.898.729

99,97%

0,03%

Nog nader in te vullen opdrachten (€ 1.174)

8

Internationaal beleid

€ 12.316

€ 469

Nog nader in te vullen subsidies (€ 207)

 

€ 12.785

96,3%

3,7%

Nog nader in te vullen opdrachten (€ 207)

       

Nog nader in te vullen internationale organisatie (€ 55)

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

€ 92.746

€ 75.809

Nog nader in te vullen subsidies (€ 73.441) en

 

€ 168.555

54,8%

44,7%

Opdrachten (€ 2.368)

14

Cultuur

€ 899.849

€ 67.854

Nog nader in te vullen subsidies (€ 56.790)

 

€ 967.703

93%

7%

Nog nader in te vullen opdrachten (€ 10.117)

       

Nog nader in te vullen bijdragen aan (inter)nationale organisaties (€ 947)

15

Media

€ 959.125

€ 1.704

Nog nader in te vullen Bekostiging (€ 320)

 

€ 960.829

99,8%

0,2%

Nog nader in te vullen subsidies (€ 894)

       

Nog nader in te vullen opdrachten (€ 430)

       

Internationale contributies (€ 60)

16

Onderzoek en Wetenschapsbeleid

€ 1.224.686

€ 3.685

Nog nader in te vullen subsidies (€ 3.585)

 

€ 1.228.371

99,7%

0,3%

Nog nader in te vullen opdrachten (€ 0,1)

25

Emancipatie

€ 11.493

€ 4.387

Nog nader in te vullen Subsidies (€ 542)

 

€ 15.880

72,4%

27,6%

Opdrachten (€ 845)

       

Bijdrage aan medeoverheden (€ 3.000)

Totaal aan niet verplichte uitgaven

€ 267.581