Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Tabel planning beleidsdoorlichtingen

Artikel

Realisatie

Planning

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Geheel artikel?

1.

Primair onderwijs

         

 

3.

Voortgezet onderwijs

         

 

4.

Beroeps en volwasseneneducatie

   

       

6.

Hoger beroepsonderwijs

   

       

7.

Wetenschappelijk onderwijs

   

       

8.

Internationaal beleid1
               

9.

Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid

       

   

11.

Studiefinanciering

     

     

12.

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

           

13.

Lesgelden2
               

14.

Cultuur

       

   

15.

Media

     

     

16.

Onderzoek en wetenschapsbeleid

       

   

25.

Emancipatie

 

         

Afgeronde en eerder toegezegde beleidsdoorlichtingen

               

Noot 1: Internationaal beleid is een restartikel en geen beleidsartikel. Er is dus geen beleidsdoorlichting gepland. Internationaal beleid draagt bij aan de beleidsdoelstellingen op andere artikelen.

Noot 2: Lesgelden: het doel van het heffen van lesgeld is het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs. Dit is een financieel doel. Omdat het hier geen beleidsmatig doel betreft ligt een beleidsdoorlichting niet in de rede.

Zie ook de bijlage «Overzicht evaluaties- en overig onderzoek».

Zie ook de Tabel realisatie beleidsdoorlichtingen.