Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

4.3 Artikel 13 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

0

0

 

Waarvan garantieverplichtingen

             
                 
 

Uitgaven:

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.1

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.2

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

                 

13.3

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

                 
 

Ontvangsten:

0

0

0

0

0

0

0