Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Goed functionerende economie en markten

1

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Commissie van Aanbestedingsexperts

1

2018

2019

 
 

Evaluatie van de aangewezen instanties metrologiewet

1

2019

2019

 
 

Evaluatie van de instellingen onder de waarborgwet

1

2019

2019

 
 

Raad voor Accreditatie

1

2020

2020

 
 

Autoriteit Consument en Markt (ACM)

1

2019

2020

 
 

Cybersecurity

1

2020

2020

 
 

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

1

2022

2022

 
 

De doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van het CBS

1

2021

2021

 
           

2. Overig onderzoek

 

Agentschap Telecom

1

2019

2019

 
 

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

1

2018

2018

Kamerstuk 32 768, nr. 11

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: Innovatief en duurzaam ondernemen

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Doorlichting artikel 2

2

2019

2020

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Eureka / Eurostars / JTI’s

2

2018

2019

 
 

Ruimtevaart

2

2017

2018

Kamerstuk 24 446, nr. 62

 

Ruimtevaart

2

2022

2023

 
 

Intellectueel Eigendomsbeleid

2

2017

2018

 
 

Intellectueel Eigendomsbeleid

2

2022

2023

 
 

BMKB

2

2021

2021

 
 

Groeifaciliteit

2

2018

2018

 
 

Garantiefaciliteit Ondernemersfinanciering

2

2019

2019

 
 

Groene Groei

2

2018

2019

 
 

Toerisme / NBTC

2

2018

2019

 
 

Valorisatieprogramma

2

2017

2018

Kamerstuk 32 637, nr. 317

 

WBSO/RDA

2

2018

2018

 
 

Evaluatie NFIA

2

2019

2019

 
 

Fiscale regelingen gericht op bedrijfsopvolging

2

2020

2021

 
 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

2 / 3

2021

2021

 
 

Regeldruk

2

2021

2021

 
 

PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag)

2

2021

2021

 
 

Innovatieprestatiecontracten (IPC)

2

2021

2021

 
 

NWO-TTW

2

2020

2020

 
 

Fiscale regelingen startups

2

2019

2020

 
 

Evaluatie MIT

2

2021

2022

 
 

Toegepast onderzoek; TO2-instellingen (TNO, Deltares, Marin, NLR, ECN, Wageningen Research)

2/4

2020

2021

 
 

Evaluatie subsidieregeling Instituten voor toegepast onderzoek (T02-regeling)

2/4

2022

2022

 
 

Microkredieten

2

2020

2021

 
 

Ondernemerspleinen / KVK

2

2022

2023

 
 

Digitale agenda / ICT-beleid

2

2022

2022

 
 

Evaluatie Rijkscofinanciering EFRO/Interreg (2014–2020)

2

2023

2024

 
 

Fiscale ondernemerschapsregelingen

2

2021

2022

 
           

2. Overig onderzoek

 

Evaluatie Topsectorenaanpak

2

2022

2023

 
 

SBIR

2

2023

2024

 
Artikel 3 Toekomstfonds

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Doorlichting artikel 3

3

2019

2020

 
           

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Innovatiekrediet

3

2018

2018

 
 

Seed-regeling

3

2018

2018

 
 

Dutch Venture Initiative

3

2018

2018

 
 

Business Angels / Informal investors

3

2018

2018

 
 

Vroege fase financiering

3

2017

2018

 
 

Fundamenteel en toegepast onderzoek

3

2021

2021

 
           

2. Overig onderzoek

         
Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 
Klimaat1

4

2017

2018

 
 

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

4

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Proeftuinen Smart Grids

4

2015

2018

Het evaluatie-onderzoek wordt in 2018 uitgevoerd.

 

Wet voorraadvorming Aardolieproducten (Wva 2012)

4

2017

2018

Kamerstuk 32 849, nr. 131

 

Energie Investeringsaftrek (EIA)

4

2017

2018

Kamerstuk 34 785, nr. 91

 

Pallas

4

2018

2019

 
 

Subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

4

2020

2020

 
 

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

4

2020

2020

 
 

SDE+

4

2021

2021

 
 

Fiscale regelingen Energiebelasting

4

2019

2020

 
 

Postcoderoosregeling

4

2017

2018

Kamerstuk 31 239, nr.  287

           

2. Overig onderzoek

IBO Grondvergoedingen

4

2018

2018

 
 

Tussenevaluatie energie-audits (o.b.v. Europese Energie-Efficiency richtlijn (EED))

4

2017

2018

Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd. Het rapport wordt in 2018 met een kabinetsreactie aan de Tweede Kamer aangeboden.

 

Derde structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

4

2017

2018

Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd. Het dossier hangt samen met de invoering van de Omgevingswet. Het rapport en de beleidsreactie zullen in samenhang aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

 

Tussenevaluatie Regeling Duurzame Scheepsbouw

4

2019

2019

 

Noot 1: Betreft de beleidsdoorlichting Klimaat die van IenW is overgegaan naar EZK (dit omvat slechts een deel van het oude artikel 19 van IenW).

Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Artikel

Start

Afronding

Vindplaats

1. Ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a. Beleidsdoorlichtingen

 

Artikel 5

5

2020

2021

 

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

 

Evaluatie scholenprogramma

5

2020

2020

 
 

Waardevermeerderingsregeling

5

2020

2020

 
 

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

5

2020

2020

 

2. Overig onderzoek