Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Aansluiting raming begroting agentschappen met financiering door moederdepartement LNV

A – Begroting agentschappen 2019

Bedragen x € 1.000

Bijdrage moederdepartement (LNV)

Bijdrage overige departementen

Bijdrage derden

Overige baten

Totale baten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

171.728

90.786

103.418

0

365.932

Totaal

171.728

90.786

103.418

0

365.932

B – Bijdragen aan agentschappen per begrotingsartikel LNV (begroting 2019)

Bedragen x € 1.000

Raming Ontwerpbegroting 2019

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

171.728

Art. 11 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

168.767

Art. 12 Natuur en biodiversiteit

9.557

Af: BTW-compensatie

– 6.596

Totaal geraamde bijdrage ten laste van de begrotingsartikelen

171.728