Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 2 Verdiepingsbijlage

Uitgaven en ontvangsten beleidsartikel 1: gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018 (incl. NvW)

28.282.670

28.391.361

28.251.157

28.152.109

27.983.389

0

               

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018

877.272

662.098

661.921

630.055

623.982

621.468

               

Nieuwe mutaties

9.184

1.094.500

1.129.103

1.092.693

1.092.643

28.901.306

               

waarvan:

           

Kosten Financiële-verhoudingswet

           

1

Overige mutaties

0

0

0

0

0

1 961

               

Algemene uitkering

           

2a

Accres tranche 2018

-193.726

-193.726

-193.726

-193.726

-193.726

-193.726

2b

Accres tranche 2019

 

1.211.988

1.211.988

1.211.988

1.211.988

1.211.988

2c

Ruimte onder plafond bcf 2018

105.882

         

3

Verrekening Voogdij 18+

 

– 60.570

– 61.122

– 61.122

– 61.122

– 61.122

4

Rijksvaccinatieprogramma

 

31.744

31.744

31.744

31.744

31.744

5

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten

 

– 35.647

       

6

Overige mutaties

1.096

– 1.601

– 1.762

– 1.762

– 1.762

23.169.945

               

Integratie-uitkeringen

           

7

Integratie-uitkering Voogdij 18+

 

663.802

643.252

643.252

643.252

643.252

8

Integratie-uitkering Bescherm wonen

 

1.714.419

1.713.566

1.713.552

1.713.521

1.713.563

9

Integratie-uitkering Participatie

 

1.932.662

1.846.343

1.802.192

1.759.998

1.719.285

10

Overige mutaties

0

– 150

– 200

– 300

– 350

– 450

               

Decentralisatie-uitkeringen

           

11

Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd

36.000

36.000

36.000

     

12

Regiodeal Eindhoven

39.900

         

13

Overige mutaties

20.032

4.216

3.383

3.073

3.073

762.946

               

Integratie-uitkering sociaal domein

           

14

Volume-indexatie beschermd wonen 2019

 

41.676

41.676

41.676

41.676

41.676

15

Verrekening Voogdij 18+

 

60.570

61.122

61.122

61.122

61.122

16

Overheveling nog niet geïntegreerde onderdelen IUSD

 

– 4.310.883

– 4.203.161

– 4.158.996

– 4.116.771

– 4.076.100

17

Overige mutaties

0

0

0

0

0

3.875.222

               

Stand ontwerpbegroting 2019

29.169.126

30.147.959

30.042.181

29.874.857

29.700.014

29.522.774

Toelichting

3 en 15 Verrekening Voogdij 18+

Op basis van actuele gegevens stijgt het geraamde budget voor Voogdij 18+ met ca. € 61 mln. per jaar vanaf 2019. Zoals te doen gebruikelijk wordt deze aanpassing in de ramingen verrekend met het beschikbare budget voor het Objectief verdeelmodel jeugd (dat vanaf 2019 onderdeel uitmaakt van de algemene uitkering).

7, 8, 9 en 16 Overheveling nog niet geïntegreerde onderdelen IUSD

Het Rijk en de VNG zijn overeen gekomen om de nog niet geïntegreerde onderdelen van de integratie-uitkering sociaal domein met ingang van 2019 om te zetten in een drietal integratie-uitkeringen. Met ingang van 2019 zijn dat de integratie-uitkeringen Voogdij 18+, Beschermd wonen en Participatie.

De mutaties 2, 4, 5, 11, 12 en 14 zijn reeds toegelicht onder Tabel 2.1 Belangrijkste mutaties in paragraaf 2 Beleidsagenda.