Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

5 Evaluatie- en onderzoeksoverzicht begroting 2019

In deze bijlage wordt een overzicht opgenomen van het evaluatie- en overig onderzoek dat is gekoppeld aan de begrotingsartikelen voor het Ministerie van VWS.

Daarnaast is VWS in 2018 de pilot Lerend evalueren gestart. Zie voor de toelichting hoofdstuk 2 van deze begroting. De evaluaties die worden uitgevoerd in het kader van de pilot zijn niet opgenomen in onderstaande tabellen omdat hierbij een beleidsvraagstuk centraal staat en niet een begrotingsartikel, daardoor zijn de evaluaties niet een op een te koppelen aan een artikel van de begroting.

Artikel 1 – Volksgezondheid

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap

2018

2019

 

Evaluatie tijdelijke regeling Publieke gezondheidzorg Caribisch Nederland

2018

2019

 

Evaluatie Embryowet

2018

2019

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
 

Monitoring en evaluatie preventie zorgstelsel

2017

2021

Artikel 2 – Curatieve Zorg

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (2.2)

2016

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 
Evaluatie Transparantie Zorg1

2018

2019

 

Effectonderzoek campagne orgaandonatie

jaarlijks

jaarlijks

 

Evaluatie stichting Lareb

2018

2019

 

Evaluatie Nederlandse Transplantatiestichting

2020

2021

 

Evaluatie subsidieregeling Donatie bij Leven

2020

2021

 

Evaluatie Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apotheker

2019

2020

 

Evaluatie patiëntennetwerk CBG

2019

2020

 

Evaluatie wet verplichte GGZ

2021

2022

 

Evaluatie CPZ-Perined

2017

2018

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
 

Monitor ZVW/PGB 2017/2018

2017

2018

 

Monitoren overstapseizoen 2017/2018

2017

2018

 

Monitoren overstapseizoen 2018/2019

2018

2019

 

Monitor integrale bekostiging geboortezorg

2017

2018

 

Monitor generalistische basis GGZ

2014

2018

 

Monitor integrale bekostiging MSZ

2018

2018

Noot 1: Transparantie Zorg wordt vanaf 2018 jaarlijks geëvalueerd. De eerste evaluatie wordt in 2019 afgerond.

Artikel 3 – Langdurige zorg en ondersteuning

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
       
       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Hervorming langdurige zorg (incl. Wmo 2015 en Wlz)

2017

2017

 

Eindevaluatie experiment persoonsvolgende bekostiging

2017

2019

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
 

Monitoring VN-verdrag Handicap door College voor de rechten van de Mens

jaarlijks

jaarlijks

 

Onderzoek uitvoeringspraktijk Wlz-behandeling

2017

2018

Artikel 4 – Zorgbreed beleid

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling (4.3)

2016

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie artikel 36A Wet BIG Klinisch Technoloog

2014

2018

 

Evaluatie experiment art. 36a wet BIG BMH

2018

2023

 

Evaluatie artikel 36A Wet BIG Mondhygiënisten

2018

2023

 

Evaluatie Ziekenhuisarts

2012

2018

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       
 

Taakherschikking in de ouderenzorg 2016

2014

2018

3. Overig onderzoek

     
 

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW)

2014

2018

 

Monitor Zorgpact

2016

2018

 

Evaluatie PGO-support

2018

2018

 

De staat van volksgezondheid en zorg (RIVM) o.a. Jaarlijks samenvattende rapportage, themarapporten en de Volksgezondheid toekomst verkenningen (VTV)

2018

2018

Artikel 5 – Jeugd

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
Artikel 6 – Sport

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
 

Sportbeleid

2016

2017

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Effectmeting Buurtsportcoaches

2017

2017

       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

Sport Toekomst Verkenning

2015

2017

 

Rapportage Sport

2017

2018

 

Monitoring kernindicatoren sport; digitale actualisatie via Vzinfo

doorlopend

 
 

Monitoring Sportakkoord

2018

2022

 

Monitoring Sport en bewegen in de Buurt

2017

2019

 

Monitoring VSK

2017

2018

Artikel 7 – Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
 

Evaluatie Subsidiekader Sinti/Roma

2017

2018

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek

     
       
Artikel 8 – Tegemoetkoming specifieke kosten

Artikelnummer

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1. Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

1a. Beleidsdoorlichtingen

     
       

1b. Ander ex-post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

2 Ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

     

2a. MKBA's

     
       

2b. Ander ex-ante onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid

     
       

3. Overig onderzoek