Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 1: Verdiepingshoofdstuk

Het verdiepingshoofdstuk geeft informatie over andere nog niet toegelichte beleidsmatige mutaties.

Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde, eerbiediging van mensenrechten en gastlandbeleid

Opbouw uitgaven (EUR 1000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

               

Stand ontwerpbegroting 2018

 

109.805

108.905

109.005

109.005

109.005

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

11.109

10.632

8.632

4.632

4.632

 

nieuwe mutaties

 

– 100

3.950

3.900

2.000

2.100

 

Stand ontwerpbegroting 2019

114.819

120.814

123.487

121.537

115.637

115.737

115.737

Toelichting uitgaven artikel 1:

Zoals toegelicht in de belangrijkste beleidsmatige mutaties, is het budget voor gastlandbeleid met ingang van 2019 overgeheveld van beleidsartikel 4 naar beleidsartikel 1. Hierdoor onstaat een toename van het budget zoals onder nieuwe mutaties opgenomen.

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

249.370

248.778

247.795

247.795

247.795

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

43.166

10.522

8.568

9.968

9.968

 

nieuwe mutaties

 

0

31.700

31.700

31.700

31.700

 

Stand ontwerpbegroting 2019

253.968

292.536

291.000

288.063

289.463

289.463

290.263

Toelichting uitgaven artikel 2:

Zoals toegelicht in de belangrijkste beleidsmatige mutaties stijgt het budget, zoals opgenomen onder nieuwe mutaties, als gevolg van de overheveling van het Budget Internationale Veiligheid (BIV) van Defensie naar Buitenlandse Zaken.

Artikel 2 Veiligheid en stabiliteit (ontvangsten)

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

1.227

1.242

1.242

1.242

1.242

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2019

0

1.227

1.242

1.242

1.242

1.242

1.242

Artikel 3 Europese samenwerking (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

8.389.205

9.217.842

9.377.236

9.244.138

9.508.592

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

25.205

229.078

231.534

45.250

0

 

nieuwe mutaties

 

– 362.107

– 701.665

185.532

213.525

206.524

 

Stand ontwerpbegroting 2019

7.197.507

8.052.303

8.745.255

9.794.302

9.502.913

9.715.116

9.997.672

Toelichting uitgaven artikel 3:

Door het surplus over 2017 is de raming van de Europese afdrachten voor 2019 neerwaarts bijgesteld. Het surplus over 2017 wordt in mindering gebracht op de BNI-middelen die de lidstaten moeten opbrengen. Het Europese surplus over 2017 bedroeg EUR 556 miljoen, voor Nederland leidt dit tot een EUR 26 miljoen incidentele lagere BNI-afdracht in 2018.

Artikel 3 Europese samenwerking (ontvangsten)

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

686.901

700.633

714.640

728.928

741.382

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

463.803

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

 

– 67.132

– 316.704

– 42.672

– 43.526

– 44.396

 

Stand ontwerpbegroting 2019

3.772.261

1.083.572

383.929

671.968

685.402

696.986

713.083

Toelichting ontvangsten artikel 3

De ontvangsten zijn bijgesteld als gevolg van de effecten van de nieuwe Spring Forecast/ACOR raming van de Commissie.

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

50.093

49.456

49.448

49.536

49.536

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

11.957

5.050

3.900

600

600

 

nieuwe mutaties

 

788

– 4.200

– 4.150

– 2.250

– 2.250

 

Stand ontwerpbegroting 2019

49.067

62.838

50.306

49.198

47.886

47.886

47.886

Toelichting uitgaven artikel 4:

Onder nieuwe mutaties is de overheveling van de budgetten voor Nederland gastland van artikel 4 naar artikel 1 opgenomen, zoals ook toegelicht in de belangrijkste beleidsmatige mutaties.

Artikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen (ontvangsten)

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

42.090

42.090

42.090

42.090

42.090

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

15.300

5.800

6.300

6.300

6.300

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2019

55.206

57.390

47.890

48.390

48.390

48.390

48.390

Artikel 5 Geheim (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie nota van wijziging 2018

             

mutatie amendement 2018

             

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

0

0

0

0

0

 

nieuwe mutaties

             

Stand ontwerpbegroting 2019

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Nomimaal en onvoorzien (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

68.329

64.824

109.494

121.830

148.415

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

3.682

15.545

10.540

7.314

7.401

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

– 68.027

– 55.485

– 69.528

– 55.153

– 61.053

 

nieuwe mutaties

 

2.210

984

– 10.969

– 2.707

3.420

 

Stand ontwerpbegroting 2019

0

6.194

25.868

39.537

71.284

98.183

133.206

Toelichting artikel 6

De mutaties zijn het gevolg van de bijstelling van de raming van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zoals opgenomen in de Macro Economische Verkenningen van het Centraal Planbureau. Hierdoor stijgt het beschikbare budget voor 2018 en vanaf 2020 en neemt het af in de overige jaren.

Artikel 7 Apparaat (uitgaven)

Opbouw uitgaven (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

667.613

659.085

655.183

655.501

655.647

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

126.042

82.322

88.425

98.190

97.940

 

nieuwe mutaties

 

– 443

– 667

– 674

– 721

– 806

 

Stand ontwerpbegroting 2019

748.472

793.212

740.740

742.934

752.970

752.781

754.582

Artikel 7 Apparaat (ontvangsten)

Opbouw ontvangsten (EUR 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Stand ontwerpbegroting 2018

 

21.450

21.450

21.450

21.450

21.450

 

mutatie nota van wijziging 2018

 

0

0

0

0

0

 

mutatie amendement 2018

 

0

0

0

0

0

 

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

 

23.500

5.000

5.000

5.000

5.000

 

nieuwe mutaties

 

0

0

0

0

0

 

Stand ontwerpbegroting 2019

38.146

44.950

26.450

26.450

26.450

26.450

26.450