Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 3: Overzicht subsidies Buitenlandse Zaken

Bedragen x 1.000 euro

Bedragen zijn gebaseerd op de kasramingen per individuele verplichting geregistreerd in het managementinformatiesysteem per 1 juni 2018. De toerekening van de geregistreerde subsidieverplichtingen aan de relevante subsidieregelingen is handmatig tot stand gekomen. Het managementinformatiesysteem registreert geen subsidieregelingen waardoor de koppeling van individuele susbsidies aan de van toepassing zijnde subsidieregeling vanuit het managementinformatiesysteem niet mogelijk is. Er wordt een voorbehoud gemaakt omtrent de juistheid en volledigheid van de gegevens opgenomen in onderstaand subsidieoverzicht.

Begrotingsartikel

Naam subsidieregeling

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Laatste evaluatie

(jaartal + hyperlink

vindplaats)

Volgende evaluatie

(jaartal)

Einddatum subsidie

(regeling jaartal)

1.1.

Subsidieregeling BZ 2006

9.901

982

884

535

45

0

0

2017

2022

2022

1.2.

Mensenrechtenfonds 2012- 2015

277

138

0

0

0

0

0

2014

2020

2015

1.2.

Mensenrechtenfonds 2017- 2020

6.365

4.923

2.852

1.916

100

257

0

2020

2021

1.2.

Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2014

3.801

1.777

99

0

0

0

0

2014

 

2014

1.2.

Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2015/2016

964

865

102

20

0

0

0

 

2020

2016

1.2.

Subsidieregeling BZ 2006

17.168

12.915

10.378

6.956

2.008

0

0

2017

2022

2022

2.1.

Subsidieregeling BZ 2006

1.316

1.305

590

155

17

0

0

2017

2022

2022

2.2.

Subsidieregeling BZ 2006

6.718

4.779

1.795

152

10

0

0

2017

2022

2022

2.3.

Subsidieregeling BZ 2006

111

101

101

48

48

0

0

2017

2022

2022

2.4

Mine Action en Clustermunitie 2016–2020

12.146

8.342

3.227

0

862

0

0

 

2021

2020

2.4

Humanitair ontmijnen en clustermunitie

2.566

0

0

0

0

0

0

2015

Is hetzelfde beleidsterrein als Mine Action en Clustermunitie, daar vervolgevaluatie.

2016

2.4

Subsidieregeling BZ 2006

20.119

12.037

5.075

1.132

150

0

0

2017

2022

2022

2.5.

Matra 2017–2020

2.288

3.261

2.948

918

277

222

0

 

2021

2020

2.5.

MENA Scholarship programme 2017–2019

166

897

660

0

0

0

0

 

2020

2019

2.5.

Subsidieregeling BZ 2006

4.707

1.179

213

0

0

0

0

2017

2022

2022

3.4.

Subsidieregeling BZ 2006

278

418

348

348

348

0

0

2017

2022

2022

4.1.

Gedetineerdenbegeleiding 2015–2016

1.684

1.566

588

181

0

0

0

 

2019 Beleidsdsdoor-lichting Consulaire belangen- behartiging

2016

4.1

Subsidieregeling BZ 2006

25

0

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

4.3.

Subsidieregeling BZ 2006

2.428

1.814

1.113

876

207

0

0

2017

2022

2022

4.4.

Subsidieregeling BZ 2006

5.317

3.569

2.291

1.931

432

198

0

2017

2022

2022

7.1.

Subsidieregeling BZ 2006

70

0

0

0

0

0

0

2017

2022

2022

 

Totaal

98.415

60.868

33.263

15.168

4.503

677

0