Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 4: Evaluatie en overig onderzoek

Bijlage evaluatie en overig onderzoek1Alle onderzoeken zijn te vinden op http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz/organisatie/beleidsevaluatie/afgeronde-beleidsevaluatieonderzoeken en http://www.iob-evaluatie.nl/publicaties.

1

Versterkte internationale rechtsorde, eerbiediging van de mensenrechten en Gastlandbeleid internationale organisaties

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

1

Beleidsdoorlichting beleidsartikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

 

2022

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

1.2

Mensenrechtenbeleid

 

2021

b

 

1.2

Mensenrechtenfonds

 

2020

   

1.3

NL Gastland2
 

2018

3

Overig onderzoek

       
   

1.1

Bevordering internationale rechtsorde (zie ook 2.4)

 

2022

Noot 2: Deze evaluatie betreft het oude artikel 4.5 van de BZ-begroting.

2

Veiligheid en stabiliteit

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

2

Beleidsdoorlichting beleidsartikel 2: Veiligheid en stabiliteit

 

2022

   

2.3

Nederlandse inzet op non-proliferatie, wapenbeheersing en exportcontrole van strategische goederen

 

2018

   

2.5

Europees Nabuurschapsbeleid (zie ook 3.2)1
 

2018

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

2.1

NL inzet via EU (GVDB) en NAVO

 

2019

   

2.2

Bestrijding Terrorisme

 

2019

   

2.2

Cybersecurity

 

2020

   

2.4

Bevordering internationale rechtsorde (zie ook. 1.1)

 

2022

   

2.5

Shiraka overheidssamenwerking

 

2019

   

2.5

Regio/landenstudie Stabiliteitsfonds en Shiraka

 

2020

   

2.5

MENA beurzenprogramma

 

2018

   

2.5

Matra Oost

 

2022

3

Overig onderzoek

       

Noot 1: Dit is een gecombineerde beleidsdoorlichting van beleidsdoelstelling 2.5 en een deel van 3.2: Europees Nabuurschapsbeleid. Beleidsdoelstelling 3.2 als geheel is geëvalueerd in 2013.

3

Effectieve Europese samenwerking

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

3

Beleidsdoorlichting beleidsartikel 3: Effectieve Europese samenwerking

 

2021

   

3.2

Europees nabuurschapbeleid (zie ook 2.5)

 

2018

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

3.1, 3.4

Coalitievorming & multi-bi diplomatie

 

2020

   

3.2

Matra oost

 

2022

   

3.4

Evaluatie van de verdragsmatige Benelux-samenwerking (Benelux Unie)

 

2019

3

Overig onderzoek

       
   

3.1

Coördinatie Nederlands EU-beleid

 

2019

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

Doelstelling

Titel

Start

Afronding

1

Ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

1a

Beleidsdoorlichtingen

       
   

4

Beleidsdoorlichting beleidsartikel 4: Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

 

2019

1b

Ander ex post onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

       
   

4.1, 4.2

Consulaire dienstverlening

 

2018

   

4.3

Prins Claus Fonds

 

2019

   

4.3

Creative twinning programma

 

2021

   

4.3

Culturele diplomatie

 

2018

3

Overig onderzoek