Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

Bijlage 5: Lijst van afkortingen

3W

Wereld Wijd Werken

ACS-landen

Groep van landen uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

ACOR

Advisory Committee on the Communities» own Resources

ACOTA

Africa Contingency Operations Training & Assistance

ADR

Audit Dienst Rijk

AIV

Adviesraad Internationale Vraagstukken

AP

Aanvullende Post

ASEAN

Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties

ATT

Arms Trade Treaty

BBP

Bruto Binnenlands Product

BHOS

Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

BIV

Budget Internationale Veiligheid

BNI

Bruto Nationaal Inkomen

Brexit

Uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

BTW

Omzetbelasting

BTWC

Biologisch en Toxische Wapens Verdrag

BUZA of BZ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB

Centraal Planbureau

CPT

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

CSO

Consulaire Service Organisatie

CTBT(O)

Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (Organization)

DGBEB

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

ECHO

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

EHRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

EIPA

European Institute of Public Administration

EMB

Eigen Middelen Besluit

EOF

Europees Ontwikkelingsfonds

ESC-verdrag

Economische, Sociale en Culturele rechten verdrag

EU

Europese Unie

EUROSTAT

Het statische bureau van de Europese Unie

EVRM

Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FSO

Financiële Service Organisatie

GCTF

Global Counterterrorism Forum

GBVS

Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie

GVDB

Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid

HGIS

Homogene Groep Internationale Samenwerking

HNW

Het Nieuwe Werken

IAEA

International Atomic and Energy Agency

ICB

Internationaal Cultuurbeleid

ICC

International Criminal Court

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ICCT

International Centre for Counter-Terrorism

IIIM

International, Impartial and Independent Mechanism

IO’s

Internationale Organisaties

ISIS

Islamitic State of Iraq and Syria

JBZ

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

LGO

Landen en Gebieden Overzee

LHBTI

Lesbiennes, Homo’s, Bi- en Transseksuelen en Interseksuelen

MATRA

Maatschappelijke Transformatie

MENA

Midden-Oosten en Noord-Afrika

MFK

Meerjarig Financieel Kader

MICT

Restmechanisme voor Internationale Strafhoven

MINUSMA

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

MVV

Machtiging tot Voorlopig Verblijf

NAVO

Noord-Atlantische Verdrags Organisatie

RAZNFRP

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen

NGO

Non-Gouvernementele Organisatie

NPDI

Non-proliferation and Disarment Initiative

NPV

Non-Proliferatie Verdrag (189)

ODA

Official Development Assistance (officiële ontwikkelingshulp)

OESO

Organisatie Economische Samenwerking en Ontwikkeling

OHCHR

Hoge commissaris voor de Rechten van de Mens

OS

Ontwikkelingssamenwerking

OVSE

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa

OPCW

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

PACE

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

PESCO

Permanent Gestructureerde Samenwerking

POBB

Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid

RAL

Reste à Liquider

RAZ

Raad Algemene Zaken

RBZ

Raad Buitenlandse Zaken

RvE

Raad van Europa

SGVN

Secretaris Generaal van de Verenigde Naties

Shiraka

Partnerschappen voor ondersteuning democratische transitie in de Arabische regio

SSO

Shared Service Organisatie

SSR

Security Sector Reform

STL

Speciaal Tribunaal Libanon

V&J

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie

VAO

Verslag Algemeen Overleg

VK

Verenigd Koninkrijk

VN

Verenigde Naties

VNVR

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

VS

Verenigde Staten

WEU

West-Europese Unie

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan