Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.3 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen1

Art

Naam artikel / beleidsdoelstelling

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Geheel

   

realisatie

 

planning

       

Artikel?

1

Versterkte internationale rechtsorde

         

X

 

Ja

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

               

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

               

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

               

2

Veiligheid en stabiliteit

         
X1
 

Ja

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

               

2.2

Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme

               

2.3

Wapenbeheersing

 
X2
           

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

               

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

 
X3
           

3

Effectieve Europese samenwerking

       

X

   

Ja

3.1

Afdrachten aan de Europese Unie

               

3.2

Europees Ontwikkelingsfonds

 

X

           

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

               

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie

               

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

   

X

       

Ja

4.1

Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

               

4.2

Samen met (keten)partners het personenverkeer reguleren

               

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

               

4.4

Uitdragen Nederlandse waarden en belangen

               

Noot 1: De beleidsdoorlichtingen van beleidsdoelstelling 2.1 en 2.2 zijn omgezet in een beleidsdoorlichting voor het gehele beleidsartikel 2 in 2022.

Noot 2: Dit betreft de beleidsdoorlichting van de Nederlandse inzet op non-proliferatie, wapenbeheersing en de exportcontrole van strategische goederen

Noot 3: Dit is een gecombineerde beleidsdoorlichting van beleidsdoelstelling 2.5 en een deel van 3.2: Europees Nabuurschapsbeleid. Beleidsdoelstelling 3.2 als geheel is geëvalueerd in 2013.

Noot 1: De begroting van BZ is in 2013 opgesplitst in de begroting van BZ (Hfst. 5) en BHOS (Hfst. 17). Er zijn toen nieuwe beleidsartikelen en beleidsdoelstellingen geformuleerd. Beleidsdoorlichtingen van voor dat jaar zijn in deze tabel met terugwerkende kracht over de nieuwe beleidsdoelstellingen verdeeld.