Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.4 Overzicht risicoregelingen

Overzicht verstrekte garantie (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande

Geraamd te

Geraamd te

Uitstaande

Geraamd te

Geraamd te

Uitstaande

Garantie-plafond (jaarlijks)

Totaal plafond

garanties in 2017

verlenen in 2018

vervallen in 2018

garanties in 2019

verlenen in 2019

vervallen in 2019

garanties in 2019

Effectieve Europese samenwerking

Raad van Europa

176.743

   

176.743

0

0

176.743

 

176.743

 

Totaal

176.743

0

0

176.743

0

0

176.743

0

176.743

Overzicht uitgaven en ontvangsten garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitgaven 2017

Ontvangsten 2017

Stand risico voorziening 2017

Saldo 2017

Uitgaven 2018

Ontvangsten 2018

Stand risico voorziening 2018

Saldo 2018

Uitgaven 2019

Ontvangsten 2019

Stand risico voorziening 2019

Saldo 2019

Artikel 3

Raad van Europa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Raad van Europa

De garanties voor de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa zijn vastgesteld in EUR en laten geen verandering zien. De Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa is in 1956 opgericht met het doel om de Raad van Europa eigen financiële middelen te geven om via het Europees Ontwikkelings Fonds (EOF) zelfstandig activiteiten te kunnen uitvoeren. De bank verstrekt leningen voor uitvoering van projecten aan overheden en andere instanties op de volgende drie gebieden: hulp aan vluchtelingen en migranten, milieubescherming en ontwikkeling van menselijk potentieel. Het vermogen van de bank is opgebouwd uit bijdragen van de veertig lidstaten en de aandeelhouders. Per ultimo december 2017 bedraagt het totale aandelenkapitaal ruim EUR 5,4 miljard, het Nederlands aandeel hiervan bedraagt 3,633%. Het garantiekapitaal betreft het niet volgestorte gedeelte van het Nederlandse aandeel. Premieheffing is niet van toepassing.