Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2019
  • Begrotingsstaat
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Tabel 2.4 Meerjarenplanning beleidsdoorlichtingen

Art.

Naam beleidsartikel

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Geheel artikel?

1

Arbeidsmarkt

     

     

Ja

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

   

       

Ja

3

Arbeidsongeschiktheid

         

Ja

4

Jonggehandicapten

 
1
         

Ja

5

Werkloosheid

         

 

Ja

6

Ziekte en zwangerschap

       

 

Ja

7

Kinderopvang

       

   

Ja

8

Oudedagsvoorziening

   

       

Ja

9

Nabestaanden

   

       

Ja

10

Tegemoetkoming ouders

 

         

Ja

11

Uitvoering

       

   

Ja

12

Rijksbijdragen2
             

Nvt

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

       

 

Ja

Noot 1: De beleidsdoorlichting over artikel 4 Jonggehandicapten was oorspronkelijk toegezegd voor de tweede helft van 2017. In de Kamerbrief«stand van zaken Participatiewet» van 8 december 2017 heeft de Staatssecretaris van SZW aangekondigd de beleidsdoorlichting en de kabinetsreactie in het voorjaar van 2018 aan de Tweede Kamer aan te bieden. De beleidsdoorlichting en de kabinetsreactie zijn op 10 juli 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Noot 2: Artikel 12, Rijksbijdragen, is een technisch artikel. Er wordt op basis van dit artikel geen specifiek beleid gevoerd. Om die reden wordt dit artikel niet doorgelicht. De evaluatie van het beleid waarvoor deze rijksbijdragen zijn bedoeld, vindt plaats wanneer de artikelen waar dit beleid onderdeel van is worden doorgelicht.

Het meest recente overzicht van de realisatie van beleidsdoorlichtingen staat op Rijksbegroting.nl. Een verdere onderbouwing van de meerjarenprogrammering is opgenomen in de bijlage «Overzicht evaluaties en overig onderzoek» (bijlage 6.5).