Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2020

35300 A 7 AMENDEMENT VAN HET LID LAÇIN

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 7

Ontvangen 15 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

In artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement biedt dekking voor het amendement over de versterking van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) binnen de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.


Laçin