Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2020

35300 A 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Vergaderjaar 2019-2020

Nr. 12

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2019

Op 19 december 2018 heb ik het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden vastgesteld. In het MIRT Projectenoverzicht 2020 (Kamerstuk 35 300 A, nr. 4) staat dat de realisatie van het project vanaf 2021 zou starten. Daarbij zou de aanbesteding vanaf dit najaar worden opgestart. Helaas moet ik u melden dat de aanbesteding voorlopig wordt uitgesteld.

De beslissing om de aanbesteding voorlopig niet op te starten hangt samen met de huidige stikstofproblematiek. Momenteel ligt het Tracébesluit voor het project N35 Nijverdal-Wierden bij de Raad van State. Op dit Tracébesluit zijn beroepen ingediend die een kanttekening plaatsen bij het toepassen van het PAS op dit besluit. De zitting voor dit Tracébesluit bij de Raad van State is nog niet gepland. Momenteel wordt er geïnventariseerd wat de gevolgen zijn van de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 voor alle projecten, ook voor dit project. Daarover wordt u voor het Nota Overleg MIRT van 25 november 2019 nader geïnformeerd. Doordat de precieze gevolgen nog niet bekend zijn en het Tracébesluit nog in procedure is bij de Raad van State, heb ik besloten om de aanbesteding nu niet parallel aan deze lopende trajecten te starten.

Bovenstaande beslissing heb ik ook met de provincie Overijssel afgestemd. De provincie deelt mijn standpunt dat het momenteel verstandig is om de aanbesteding aan te houden.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga