Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 23

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  35302 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  03-03-2020 Brief staatssecretaris Forfaitaire rendementen box 3
  Belastingplan 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 09-03-2020

 • 2.

  35302 73 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  21-02-2020 Brief staatssecretaris Beantwoording overige vragen en uitvoeringstoetsen op aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6)
  Belastingplan 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 05-03-2020

 • 3.

  35302 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  20-02-2020 Brief staatssecretaris Pilot gegevensuitwisseling ANBI's
  Belastingplan 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 04-03-2020

 • 4.

  35302 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

  10-02-2020 Brief minister Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wet financiering sociale verzekeringen
  Belastingplan 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 12-02-2020

 • 5.

  35302 Q BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN

  17-01-2020 Brief minister Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van de eindrapportages van de onderzoeken naar de IV-organisatie en het IV-portfolioproces van de Belastingdienst
  Belastingplan 2020
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 22-01-2020

 • 6.

  35302 70 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

  04-12-2019 Brief minister Reactie op verzoek commissie inzake informatie over het overleg met de branche over de afvalstoffenbelasting
  Belastingplan 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 15-01-2020

 • 7.

  35302 P BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

  20-12-2019 Brief minister Brief van de minister van Financiën over uitstel van de toegezegde onderzoeksrapporten van externe partijen op de IV-organisatie van de Belastingdienst
  Belastingplan 2020
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 09-01-2020

 • 8.

  35304 G BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

  13-12-2019 Brief minister Brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat over de opslag duurzame energie (ODE) en over de motie van het lid Essers c.s. over de ODE-heffing
  Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 16-12-2019

 • 9.

  35302 G BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

  06-12-2019 Brief staatssecretaris Brief van de staatssecretaris van Financiën ter aanbieding van een aantal nota's naar aanleiding van het verslag
  Belastingplan 2020
  KST 1 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 06-12-2019

 • 10.

  35302 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

  14-11-2019 Brief minister Reactie op het nader gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. 35302-62 tvv nr. 36 over toegankelijkheid van de heffingsvermindering verhuurderheffing (Kamerstuk 35302-62)
  Belastingplan 2020
  KST 2 2019-2020
  Rijksbegroting 2020, 27-11-2019


1 | 2 | 3 | Volgende >