Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijksbegrotingsfasen
RijksbegrotingOverzichtVoorbereidingUitvoeringVerantwoording
2020
  • Begrotingsstaat
  • Voorjaarsnota
  • 1e suppletore
  • Najaarsnota
  • 2e suppletore
  • Financieel jaarverslag
  • Verantwoordingsbrief
  • Jaarverslag
  • Slotwet
  • Download PDF

BIJLAGE 1 VOEDING VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS EN BEGROTINGSSTAAT PER PRODUCTONDERDEEL

Bedragen x € 1.000
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019 – 2033

12

Hoofdwegennet

 

2.402.576

2.762.695

3.111.954

2.827.092

3.506.415

3.471.832

3.223.987

2.439.758

2.395.844

1.964.946

1.812.053

2.224.110

1.479.813

1.485.280

1.426.757

36.535.112

12.01

Verkeersmanagement

Uitgaven

3.812

3.811

3.808

3.805

3.804

3.803

3.801

3.801

3.801

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

3.809

57.100

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

651.043

692.080

820.509

710.491

702.519

600.800

604.455

529.491

483.202

763.464

774.913

808.596

477.073

477.073

477.073

9.572.782

12.03

Aanleg

 

578.689

905.318

1.226.155

1.054.121

1.464.864

1.669.418

1.515.630

892.278

925.905

207.002

62.359

590.706

29.189

49.942

100.417

11.271.993

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

549.209

538.082

434.962

471.795

758.774

647.553

555.673

471.760

445.446

446.808

431.380

281.407

430.150

414.889

305.891

7.183.779

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

619.823

623.404

626.520

586.880

576.454

550.258

544.428

542.428

537.490

543.863

539.592

539.592

539.592

539.567

539.567

8.449.458

12.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                                     

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

151.735

116.173

115.998

52.714

66.451

123.081

54.255

45.707

45.013

49.213

44.513

44.513

44.515

40.370

49.458

1.043.709

                                     
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.250.841

2.646.522

2.995.956

2.774.378

3.439.964

3.348.751

3.169.732

2.394.051

2.350.831

1.915.733

1.767.540

2.179.597

1.435.298

1.444.910

1.377.299

35.491.403

Bedragen € x 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019 – 2033

13

Spoorwegen

 

2.052.531

2.078.808

2.034.070

2.002.059

1.847.380

1.746.091

1.699.585

1.677.780

1.669.910

1.620.545

1.517.929

1.470.271

1.561.477

1.559.082

1.745.947

26.283.465

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

Uitgaven

1.461.729

1.472.225

1.405.086

1.311.026

1.267.232

1.263.417

1.269.121

1.280.169

1.299.920

1.296.218

1.339.479

1.343.394

1.501.972

1.542.963

1.735.957

20.789.908

13.03

Aanleg

 

418.452

431.554

451.417

511.367

398.896

299.208

245.648

211.700

184.509

160.200

83.139

31.177

7.130

6.129

0

3.440.526

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

162.360

165.039

167.577

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

   

1.903.181

13.07

Rente en aflossing

 

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

149.850

13.08

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                                     

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

211.574

181.758

195.878

208.458

213.339

217.430

327.223

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

200.399

3.158.852

                                     
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.840.957

1.897.050

1.838.192

1.793.601

1.634.041

1.528.661

1.372.362

1.477.381

1.469.511

1.420.146

1.317.530

1.269.872

1.361.078

1.358.683

1.545.548

23.124.613

Bedragen € x 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019 – 2033

14

Regionaal, lokale infrastructuur

 

160.512

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

         

615.971

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

Uitgaven

112.214

150.935

7.095

43.705

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

         

489.773

14.02

Regionale Mob. Fondsen

   

0

                         

0

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

 

48.298

30.315

884

46.701

                     

126.198

                                     

14.09

Ontvangsten

Ontvangsten

1.108

                           

1.108

                                     
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

159.404

181.250

7.979

90.406

32.606

33.126

40.336

40.905

17.179

11.672

         

614.863

Bedragen € x 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019 – 2033

15

Hoofdvaarwegennet

 

952.996

994.399

1.255.031

1.108.668

942.466

926.970

738.189

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

12.928.558

15.01

Verkeersmanagement

Uitgaven

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

8.830

132.450

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

 

361.554

398.074

311.437

326.637

315.081

324.692

286.329

273.913

233.679

324.551

302.649

318.856

212.807

259.932

223.515

4.473.706

15.03

Aanleg

 

202.091

171.166

325.818

307.175

219.733

220.938

84.601

205.309

60.272

79.126

211.557

236.103

41.257

25.827

25.909

2.416.882

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

51.152

75.293

264.214

122.791

64.397

52.937

48.716

51.105

48.945

48.943

47.920

47.743

64.674

47.080

40.833

1.076.743

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

329.369

341.036

344.732

343.235

334.425

319.573

309.713

310.210

311.525

314.159

314.160

314.160

314.160

314.160

314.160

4.828.777

15.07

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

                                     

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

102.191

154.888

89.065

20.711

240

9.186

3.404

               

379.685

                                     
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

850.805

839.511

1.165.966

1.087.957

942.226

917.784

734.785

849.367

663.251

775.609

885.116

925.692

641.728

655.829

613.247

12.548.873

Bedragen € x 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019 – 2033

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

391.493

451.893

491.004

662.253

824.370

898.016

563.856

436.991

700.471

553.088

608.211

241.820

67.006

52.745

 

6.943.217

17.02

Betuweroute

Uitgaven

1.986

0

0

                       

1.986

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

 

1.459

4.420

1.711

0

                     

7.590

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

21.670

6.859

1.146

260

260

260

260

260

260

52.886

         

84.121

17.07

ERMTS

 

118.311

155.813

133.793

158.581

223.051

318.753

165.283

186.408

338.421

258.500

81.043

159.976

0

44.435

 

2.342.368

17.08

ZuidasDok

 

106.436

85.990

107.194

169.760

222.572

171.349

88.219

62.224

59.360

17.205

281.190

       

1.371.499

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

141.631

198.811

247.160

333.652

378.487

407.654

310.094

188.099

302.430

224.497

245.978

81.844

67.006

8.310

 

3.135.653

                                     

17.09

Ontvangsten

Ontvangsten

181.004

46.141

75.445

43.616

57.494

44.358

74.453

16.151

18.110

7.877

65.430

       

630.079

                                     
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

210.489

405.752

415.559

618.637

766.876

853.658

489.403

420.840

682.361

545.211

542.781

241.820

67.006

52.745

 

6.313.138

Bedragen € x 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019 – 2033

18

Overige uitgaven en ontvangsten

 

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

1.114.634

18.06

Externe veiligheid

Uitgaven

3.396

2.287

                         

5.683

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

13.423

0

0

                       

13.423

18.11

Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

   

0

0

0

             

10.706

345.458

345.457

393.907

1.095.528

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

 

0

0

   

0

                   

0

18.16

Reservering Omgevingswet

 

0

0

               

0

0

     

0

                                     

18.09

Ontvangsten

Ontvangsten

1.047

                           

1.047

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

 

195.506

                           

195.506

                                     
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

– 179.734

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.706

345.458

345.457

393.907

918.081

Bedragen € x 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019 – 2033

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                                 

19.09

Ten laste van begroting IenW

Ontvangsten

5.165.276

6.046.994

6.466.757

6.417.373

6.909.323

6.840.856

6.306.627

5.681.866

5.664.582

5.637.093

5.747.923

5.753.628

5.788.460

5.792.486

5.750.639

89.971.883

                                     
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

– 5.165.276

– 6.046.994

– 6.466.757

– 6.417.373

– 6.909.323

– 6.840.856

– 6.306.627

– 5.681.866

– 5.664.582

– 5.637.093

– 5.747.923

– 5.753.628

– 5.788.460

– 5.792.486

– 5.750.639

– 89.971.883

Bedragen € x 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2019 – 2033

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

32.514

74.622

73.105

52.394

111.110

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

11.008.412

20.01

Verkenningen

Uitgaven

5.636

7.900

6.705

0

29.110

71.000

171.022

209.750

212.829

210.000

125.986

       

1.049.938

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

0

0

10.394

                     

10.394

20.03

Reserveringen

 

26.878

66.722

66.400

42.000

42.000

16.500

16.500

16.500

16.500

116.500

186.500

116.500

116.500

116.500

116.500

1.079.000

20.04

Generieke investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672.156

1.665.847

1.598.818

1.504.739

5.441.560

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

0

40.000

71.376

312.487

273.072

252.120

642.222

922.470

339.285

155.545

219.544

199.399

3.427.520

                                     

20.09

Ontvangsten

Ontvangsten

   

30.000

 

17.500

                   

47.500

                                     
 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

32.514

74.622

43.105

52.394

93.610

158.876

500.009

499.322

481.449

968.722

1.234.956

1.127.941

1.937.892

1.934.862

1.820.638

10.960.912