Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2010-2011

I

Voorgesteld 5 juli 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het wetsvoorstel langstudeerders tot doel heeft het studierendement te bevorderen en ombuigingen te realiseren,

constaterende, dat de regering geen onderscheid maakt tussen voltijd- en deeltijdstudenten,

overwegende, dat met name in het WO deeltijdstudenten vaak hun studie combineren met een baan en zorg voor een gezin, dat zij voorbeelden zijn voor een Leven Lang Leren en veelal geen beroep doen op studiefinanciering,

overwegende, dat voor deeltijdstudenten nominaal studeren betekent dat zij het geprogrammeerde aantal studiepunten per jaar halen, ook als dat betekent dat zij meer jaren studeren dan voltijdstudenten,

overwegende, dat het hier om een kleine maar maatschappelijk gezien belangrijke groep gaat,

overwegende, dat deze deeltijdstudenten zo hard getroffen worden door het wetsvoorstel langstudeerders dat voor hen feitelijk de studie onbetaalbaar wordt,

overwegende, dat zulks niet de bedoeling kan zijn geweest van het wetsvoorstel langstudeerders,

verzoekt de regering in overleg met de sector zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 1 september 2012, een regeling te treffen die disproportionele gevolgen voor deeltijdstudenten voorkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ganzevoort

Koole

Smaling

Th. de Graaf

Kuiper

Holdijk

De Lange

Nagel