Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2011-2012

Nr. 1

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 juni 2012

Hierbij bied ik u aan het rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Beheer en Onderhoud op de hoofdwatersystemen, het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet1. Een volgend kabinet zal inhoudelijk een reactie geven op het rapport.

De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Noot 1: Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.