Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2012-2013

Nr. 544

Voorgesteld 27 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het masterplan DJI 2013–2018 ten minste de helft van het aantal cellen zal worden ingericht en gebruikt als meerpersoonscellen;

verzoekt de regering, medio 2015–2016 het gebruik van meerpersoonscellen in het gevangeniswezen te evalueren en daarbij expliciet in te gaan op de kosten, veiligheidsaspecten en beheersbaarheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouw

Van Tongeren

Van der Staaij

Segers

Klein