Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 177

Voorgesteld 11 december 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de educatieve minor enerzijds geschikt is om studenten vroegtijdig te interesseren voor het onderwijs, maar dat anderzijds gewaarborgd dient te worden dat deze studenten zich vakinhoudelijk en didactisch verder ontwikkelen;

constaterende dat de educatieve minor niet openstaat voor studenten die reeds een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond en dat verdergaande scholing na de educatieve minor niet verplicht is om de tweedegraads bevoegdheid te kunnen behouden;

verzoekt de regering, te verkennen hoe het bereik van de educatieve minor kan worden vergroot en het belang van verdergaande scholing na de educatieve minor kan worden verankerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop