Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2013-2014

Nr. 203

Voorgesteld 10 april 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland is en het bedrijfsleven de afgelopen jaren herhaaldelijk zijn zorgen heeft geuit over het gebrek aan kennis van de Duitse taal en cultuur onder Nederlanders;

overwegende dat de geringe belangstelling voor het vak Duits in sterk contrast staat met het belang van de Duitse taal voor de Nederlandse economie;

overwegende dat met de beheersing van de Duitse taal Nederlandse studenten hun kansen vergroten op het vinden van een stage en/of een baan;

overwegende dat in het middelbaar beroepsonderwijs de mogelijkheden voor scholen verruimd zijn om in het onderwijsprogramma, daar waar relevant, vorm te geven aan specifieke regionale arbeidsmarktfactoren;

én overwegende dat het vandaag de Dag van de Duitse taal is;

verzoekt de regering om:

  • 1.  in overleg te treden met de ambassade van Duitsland om te kijken hoe het belang van het beheersen van de Duitse taal in Nederland beter onder de aandacht kan worden gebracht;
  • 2.  het «Mach mit!»-programma bij scholen onder de aandacht te brengen en op die manier studenten te enthousiasmeren voor het vak Duits,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Rog

Van Meenen

Jasper van Dijk