Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 43

Voorgesteld 25 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel gepensioneerden in de komende jaren koopkracht inleveren;

overwegende dat deze groep al veel heeft ingeleverd doordat pensioenen niet zijn geïndexeerd en in sommige gevallen zelfs zijn gekort;

constaterende dat het kabinet wel bijna 1 miljard extra uittrekt voor de opvang van asielzoekers en het verlenen van extra noodhulp;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat pensioenen kunnen worden geïndexeerd, de zorgpremie en het eigen risico niet worden verhoogd, de ouderenkorting en -toeslag behouden blijven in 2016, de verzorgingshuizen niet te sluiten en de thuishulp te handhaven op het huidige niveau;

verzoekt de regering tevens, geen cent meer uit te geven aan asielopvang en ontwikkelingshulp,

en gaat over tot de orde van de dag.

Tony van Dijck