Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 46

Voorgesteld 6 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat publieke verantwoording van onderwijsinstellingen van groot belang is;

constaterende dat er reeds een succesvol model is voor zulke verantwoording in het primair en voortgezet onderwijs, namelijk «Scholen op de kaart»;

verzoekt de regering, zorg te dragen voor een vergelijkbare vorm van publieke verantwoording in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen