Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 246

Voorgesteld 9 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het probleem van de exameneis Nederlands voor buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen al in oktober 2013 is aangekaart;

constaterende dat het kabinet voornemens is om pas met ingang van studiejaar 2017–2018 een oplossing te bieden door middel van een wetswijziging;

verzoekt de regering, meer ambitie te tonen en zich maximaal in te spannen om de voorgenomen wetswijziging en de daaruit voortvloeiende oplossing in werking te laten treden per studiejaar 2016–2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen