Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 242

Voorgesteld 10 juni 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het onderwijsbeleid over zo veel mogelijk draagvlak moet beschikken;

constaterende dat de regering veelal uitsluitend met werkgevers overlegt over belangrijke zaken, zoals de nieuwe lumpsumfinanciering en de sectorakkoorden (waarin afspraken worden gemaakt over de besteding van middelen);

verzoekt de regering, bij het overleg tussen de Minister en de werkgevers ook de vakbonden te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk