Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 478

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten door de invoering van het studievoorschot meer investeren in hun studie;

overwegende dat studenten, die door een bindend studieadvies in hun tweede of derde jaar van de bachelor moeten stoppen, hun investering kwijt zijn;

overwegende dat er binnen het studietempo voldoende ruimte moet zijn voor brede ontwikkeling;

verzoekt de regering, het bindend studieadvies bij de komende kwaliteitsafspraken te begrenzen tot het eerste jaar van de bachelor;

en gaat over tot de orde van de dag.

Mohandis

Rog