Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 125

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de enige hbo-instelling (InHolland) welke een islamitisch-geestelijk opleidingstraject aanbiedt heeft besloten om hiermee te stoppen;

overwegende dat er nog steeds een tekort aan imams en islamitische geestelijke verzorgers is;

overwegende dat het niet alleen voor studenten met een universitair, maar ook voor studenten met een hbo-niveau mogelijk moet zijn om een opleiding tot islamitisch geestelijke of islamitisch geestelijk verzorger te volgen;

overwegende dat het voor de aansluiting tussen de islam en de samenleving van zeer groot belang is om een hoogopgeleid Nederlands-islamitisch kader te hebben, dat kennis heeft van de gebruiken en waarden van Nederland en de islam;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat er opleidingen tot islamitische geestelijke en islamitische geestelijk verzorger aangeboden zullen blijven op hbo-niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu