Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2014-2015

Nr. 127

Voorgesteld 2 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het merendeel van de in Nederland werkende imams nog steeds uit het buitenland wordt aangetrokken;

van mening dat het van belang is dat er ook imams in Nederland werken die zijn opgeleid aan een in Nederland gevestigde imamopleiding en die onze samenleving van binnenuit kennen;

constaterende dat er op dit moment geen imamopleiding meer bestaat Nederland;

constaterende dat er animo lijkt te bestaan voor het volgen van een deeltijdopleiding, maar dat het niet is toegestaan een deeltijdopleiding aan te bieden zonder dat er een voltijdopleiding bestaat;

verzoekt de regering, te bezien of deze restrictie, waarbij er alleen een deeltijdopleiding kan bestaan indien er ook een voltijdopleiding wordt aangeboden, kan worden weggenomen;

verzoekt de regering voorts, zo snel mogelijk met betrokkenen om de tafel te gaan zitten om de animo voor een deeltijdopleiding te peilen en de mogelijke vormgeving van een dergelijke imamopleiding te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Meenen

Van Weyenberg