Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 258

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft toegezegd dat het adagium «geld volgt leerling» van toepassing is bij de overplaatsing van leerlingen van het Aloysius College naar andere scholen;

constaterende dat het adagium «geld volgt leerling» slechts van toepassing is bij de overplaatsing van leerlingen van het Aloysius College naar andere scholen binnen de regio Den Haag:

verzoekt de regering, dat voor leerlingen van het Aloysius College die worden overgeplaatst naar een school buiten de regio Den Haag het adagium «geld volgt leerling» van toepassing is, ondanks dat de leerling na de teldatum van 1 oktober 2015 overstapt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Siderius