Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vergaderjaar 2015-2016

Nr. 35

Voorgesteld 29 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in het land verschillende initiatieven zijn voor alle kinderen tussen de 0–18 jaar met een doorgaande leerlijn en een rijk onderwijsaanbod;

overwegende dat het soms moeilijk is om dit mogelijk te maken;

van oordeel dat de promise academy in Rotterdam een voorbeeld is voor Nederland;

verzoekt de regering, met de betrokken partners in gesprek te gaan om te kijken hoe het financiële gat kan worden gedicht om dit initiatief mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma

Straus